స్వీయ సాక్షాత్కారం-11 | Telugu new sex stories

0
35

నేను నా రూమ్ కి వాళ్ళను కానీ నిద్ర రాలేదు నెమ్మదిగా నా రూమ్ ని శుభ్రం చేశాను. టైం 2.౩౦ నిద్ర రాలేదు. నెమ్మదిగా ఆంటీ రూమ్ కి వెళ్ళాను. ఆంటీ పడుకొని ఉంది నేను మంచం పక్క న కూర్చుని పుంటిని చూస్తునాను.సడన్ గా శ్యాం అని పిలిచినా శబ్దం వచ్చింది ఉలికి పది లేచాను. టైం ఆరు ఆంటీ నీ రూమ్ కి వెళ్లి పడుకో అంది.నేను లేదు ఆంటీ మీరు తయారు కంది గుడికి వెండము అన్నాను. ఫ్రెష్ ఆవిన తరువాత నేను ఆంటీ గుడికి వెళ్ళాము. పూజ అవినతరువాత ఆంటీ టిఫన్ బైట చడమా అన్నాను.

n. స్కూటు స్టార్ట్ చేశాను నెమ్మదిగా వెళ్తున్నాము కావాలని బ్రేక్స్ వస్తున్నాను. ఆంటీ చేయి నా భుజంమీద ఉంది చేయి తప్ప ఏమి తగలడం లేదు. బర్త్డే రోజు బాయ్ఫ్రెండ్ కి ఏమైనా తగిలించుచు కదా అన్నాను.
a. అందుకనే చేయి తగిలించాను కదా అంది.
n. అందుకనే ముసలివాళ్లను ప్రేమించా కూడదు అంటారా పెద్దవాళ్లు.
a. ఆంటీ బుజం మీద గిల్లింది.
n, ముసలివాళ్లను గురుంచి మాట్లాడతుంటాయ్ మీకు ఎందుకు కోపం వచ్చింది అని నవ్వాను

முரட்டு கதைகள்:  మమకార సంగమం.. Part..3 | telugu srungara kathalu

ఇద్దరం టిఫన్ చేసి ఇంటికి వచ్చాము. ఆంటీ లీల ని పిలమన్నారు నేను పైకి వెళ్ళాను అక్క లీల లీల వాలా ఆయన ఉన్నారు. లీల ఆంటీ మిమ్మలిని ఆంటీ పిలుస్తుంసి. ఈరోజు ఆంటీ బర్త్డే అంట టెంపుల్ కి తీసుకొని వెళ్లామన్నారు. ఇదిగో పాడడం అని కొబ్బరి చిప్ప ఇచ్చాను. వెళ్తూ నమ్మేస్తాయ్ అంకుల్ అన్నాను అంకుల్ నమ్మేస్తాయ్ అన్నారు.

నేను చిందకు వచ్చి సలీం భాయ్ వాలా షాప్ కి వెళ్ళాను పని లో జాయిన్ అవడానికి. సలీం భాయ్ రేపు ఈ బుక్స్ ని ఆడిటర్ గారికి చూపించు ఆయన తో మాట్లాడాను ఆయన ఏమి చేయాలో చెపుతాను అన్నారు. సలీం భాయ్ 500. ఇచ్చి అడ్వాన్స్ ఉంచు అన్నారు. నేను అక్కడ నుంచి జబ్బార్ భాయ్ దగ్గరకు వెళ్ళాను. భాయ్ ఈ నెల ట్యూషన్ 15. రోజులు లేవు ఈ నెల జీతం 250. ఇవండీ అని అన్నారు. జబ్బార్ భాయ్ 500. ఇస్తుంటాయి నేను వద్దు భాయ్ 250. ఇవండీ చాలు అని 250. తీసుకొని వెళ్ళిపోయాను. జోబీలో 750. ఉన్నాయ్ నేను అంటిని మంచి హోటల్ కి తీసుకొని వెళ్ళాలి అనుకున్నాను. ఇంటికి వచ్చాయి సరికి 11.౩౦ అవింది. తలుపు తీసుకొని లోపాలకి వెళ్తాయి అంకుల్ అక్కడ ఉన్నాడు. నా ప్లాన్ అంట తుస్ మంది.

முரட்டு கதைகள்:  Rambalake ranku mogunni, inthulaku inti mogunni part 1 | telugu sex kathalu

ఆ రోజు ఈవ్నింగ్ అఫ్రీన్ వదిన ట్యూషన్ కి వచ్చింది. అంకుల్ ఆంటీ లంచ్ చేసి సినిమాకు వెళ్తున్నారు అని చేపి వాలు వెళ్లి పోయారు.

v. ఏమైయింది అంత కోపం గా చూస్తున్నావు అంది
n. ఏమి లేదు వదిన
v. చూడు శ్యాం నీ ఎప్పుడైనా ఏదైనా చెప్పుకోవాలి అని పిస్తాయి వినడానికి నేను రెడీ. మనం ఇద్దురం సమె ఏజ్ గ్రూప్ లో ఉన్నాము. నేను ఏమి అనుకుంటాని అని ఆలోచించకు వద్దు. ఆల్రెడీ మన మాటలను ఎవరికి చెప్పాను అని మదర్ ప్రామిస్ కూడా చేశాను అంది.
n. వదిన ఈరోజు ఆంటీ బర్త్డే నిన్న రాత్రి గొరిగిన సంగతి మంతం చెప్పాను. ఈ రోజు ఆంటీ ని హోటల్ కి తీసుకొని వెళ్ళడనికి నేను సలీం భాయ్ జబ్బార్ భాయ్ దగ్గర కూడా మనీ తీసుకున్నాను.
v. చూడు శ్యాం నీవు రెండు విషయాలు గురుతు పెట్టుకో. నీవు పెళ్లి ఐన ఆంటీ ని ప్రేమిస్తున్నావు అది తప్పు కానీ మనసుకు ఏమి తెలుసు నీకు నచ్చింది ఆంటీ కి కూడా నీవు నచ్చవు కాబట్టి నీవు అంకుల్ ఉన్నపుడు ఆంటీ తో నీవు ఎదవా వేషాలు వేయకూ. అది నీకు ఆంటీ కి డేంజర్.
n. వెదవ వేశాలు అంటాయి అన్నాడు
v. నేను ఆంటీ కి పడే పడే చూడడం ఆంటీ తో యెక్క టైం స్పెండ్ చేయడడం టచింగ్ లు చేయకు. రెండోవాడి ఆంటీ నీ మీద ఇస్తా పడింది అంట ఆంటీ కి ఏదో లోటు ఉంది అది నీవు గ్రహించు. ఆ లోటు ఎప్పుడు లేకుండా చూడు. నీకు ఎప్పుడు ఏమైనా సలహా కావలిసిథతి నేను ఉన్నాను.కానీ జాగ్రత్త గ ఉండు. ఇది నీ లైఫ్ కి ఆంటీ లైఫ్ కూడా సంబంధించింది.
n. ఓకే వదిన అన్నాడు.

முரட்டு கதைகள்:  వంశనికికొక్కడు 4

జబ్బార్ భాయ్ వచ్చారు నేను వదినకు చెప్పిన గైడ్స్ లిస్ట్ జబ్బార్ భాయ్ కి ఇచ్చి. భాయ్ నెలన్నర ఉంది ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు ఈ గైడ్స్ చదివితాయ్ మంచి మర్క్స్ వస్తాయి.ఓకే అని వెళ్లి పోయారు .

ఆంటీ వాలు రాత్రి ఒంటిగంట కి వచ్చారు నేను చదువుకుంటున్నాను. అంకుల్ ఆంటీ ఫ్రెష్ అవి హాల్ లో కూర్చున్నారు. నన్ను పిలచి స్వీట్ ఇచ్చారు నేను తినను.నాకి చదువు ఎలా ఉంది అన్ని సంగతులు అడిగి. చూడు శ్యాం నేను ఇంకో సంత్సరం లో రిటైర్ అవుతాను. మా పొలాలని ఈ సంత్సరం నుంచి నేను చేసుకుంటున్నాను అందుకని నేను ఎక్కవు అటు ఇటు తెఱుగుటూ ఉంటాను. ఇక్కడ నేను లేనపుడు ఆంటీ ని చుకొనే బాధ్యత నీది. అంకుల్ నేను చూసుకుంటాను అన్నాను. సరే లేట్ నావింది ఇంకా పడుకో అన్నారు. నేను నా రూమ్ కి వెళ్లి చదువు కుంటున్నాను. సడన్ గా ఆంటీ వచ్చింది.

முரட்டு கதைகள்:  స్వీయ సాక్షాత్కారం-2 | sex story telugu

a. ఏమి పాడుకోలేదా
n. లేదు ఆంటీ ఈ ఎక్సమ్స్లో కాలేజీ ఫస్ట్ వస్తాయ్ నాకు స్కాలర్షిప్ వస్తుంది ఆంటీ అది నాకు చాల ఉపాయాగపడుతుంది అన్నాడు.
a. మంచిది చదువుకో
n. అంకుల్ పడుకున్నారా అని అడిగాను.
u. లేదు శ్యాం పడుకోవడానికి వెళ్తున్నాము అన్నారు

నాకు వాలు ఎందుకు పడుకో మంటున్నారో అర్ధం కాలేదు. టైం రెండు నేను కూడా పడుకున్నాను. ఈవెనింగ్ వదిన వచ్చింది వదినా నీకు ఒక విష్యం చెపుతాను నాకు అర్ధం అవయ్ తట్టు చూపు అన్నాను
n. రాత్రి అంకుల్ ఆంటీ పడుకో పడుకో మని నన్ను చాల సారులు అన్నారు కొంచం విచిత్రం గాఉంది అన్నాను.
v. నవ్వి మొద్దు బుర్ర ఆంటీ అంకుల్ కలవాటానికి నేను అందుకని నిన్ను పడుకోమని.
n. కలవటం అంటాయి ఆడైనా అన్నాను
v, హ్మ్మ్ అంది
n. ఛీ ఆంటీ ని ఆలా చూశాయి ఛాన్స్ పోయింది అని అన్నాను.
v. ఛీ ఛీ వెదవ అంది.
వదిన వెళ్లిన తరువాత ఆంటీ భోజనం కి పిలిచింది అంకుల్ ఆంటీ నేను బోజన్యం చేస్తునానఁ. అంకుల్ ఉన్నపుడు నేను వాళ్ళు దగిర పెట్టుకొని ఉంటున్నాను.

முரட்டு கதைகள்:  వదినమ్మ ను అమ్మ ను చేసాను - Telugu Sex Stories

n. అంకుల్ కి నేను సలీం భాయ్ షాప్ లో పని చేస్తున్నాను అని చెప్పాను.
u. హ్మ్మ్ ఎందుకు డబ్బులు కావలి అంటాయి నేను ఇస్తాను అని అన్నాను కదా అన్నారు
n. అంకుల్ నా కాల మీద నేను నుంచోవాలి కదా అని అన్నాను.
u. ఎన్ని గంటలు వెళ్తునాన్వు అని అడిగారు
n.ఉదయం 10. నుంచి 12. వరకు వారానికి 4 రోజులు. నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి కాలేజీ కూడా వెళ్ళాను ఎగ్జామ్స్ కి ఒక నెల ఉంది ప్రిపేర్ ఆవలి. ఈవెనింగ్ అఫ్రీన్ వదినకు ట్యూషన్ కదా.
u నేను ఇంకో రెండు రోజులలో మా ఊరికి వెళ్తాను పొలం పనులు మల్లి 10. రోజులకు వస్తాను.

బోజన్యం తరువాత అంకుల్ టీవీ చుస్తునారు. నేను కిచెన్ కి వెళ్లి ఆంటీ తో వయసు లో ఉన్న పిల్లవాడు ఉన్నాడు వాడికి చూపిస్తా చూసి నేర్చుకుంటాడు అని ఏమీ లేదు. దొంగచాటు గా ఆదిని ఫోర్స్ చేసి పొడుకోబెట్టి నీ సుకం మీరు చూసుకున్నారు. దేవుడా అని బయటకు వచ్చి అంకుల్ దగ్గరు వచ్చి అంకుల్ ఆంటీ హాట్ వాటర్ పెట్టుతుంది తాగడానికి మీకు కావాళ అని అడిగాను వద్దు అన్నారు. నేను ఆంటీ అంకుల్ హాట్ వాటర్ వద్దు అంట నాకు మాత్రం చాలు అన్నాను.

முரட்டு கதைகள்:  నేను బైసెక్సుల్ ని | Telugu gay stories | I am bisexual

నేను నా రూమ్ కి వెళ్లి పోయాను. ఆంటీ హాట్ వాటర్ తీసుకొని వచ్చింది మూతి మీద చేయి పెట్టి కొన్ని హాట్ వాటర్ నా తొడ మీద వేసింది. బాబు చుకోవాలి కదా కాలిందా అంది అంకుల్ వచ్చాడు హాట్ వాటర్ కావాలి అని అన్నాడు ఇస్తాయి చిన్న పిల్లాడి లాగా మీద పోసుకున్నాడు అంది. అంకుల్ వెళ్లి చానీలు వేసుకో అన్నారు

అంకుల్ ఆంటీ వెళ్లి హాల్ లో కూర్చున్నారు

u. అమాయకుడే వీడు ఎలా బ్రేకుతాడో
a. మనం ఉన్నాము కదా చేసుకుందాము
u. వాడు మన మీద ఆధారపడకూడని పని చేసుకుంటున్నాను చూడు అంది నాకు నచ్చింది.

నేను చాటుగా విని చాల సంతోషం ఫీల్ అవును.

అంకుల్ ఉదయం లీల వాలా ఆయన తో ఆఫీస్ కి వెళ్లి పోయారు. నేను కిచెన్ లో కి వచ్చాను ఆంటీ ఉంది దగ్గరికి వచ్చి నోరు మూసి పిర్ర మీద కొట్టాను. చెవిలో నీ బౌఫ్రెండ్ చాల చెడ్డ వాడు కాస్త జాగ్రత్తగా అని బుగ మీద ముద్దు పెట్టి పెరడులో కి వెళ్లి లీల తో మాట్లాడుతున్నాను . మల్లి రిటర్న్ వచేటపుడు ఆంటీ ఐ లవ్ యూ అని కన్నుకోటాను ఆంటీ క్నోచం కోపం గా చూసింది.

முரட்டு கதைகள்:  ఎం చేస్తున్నావ్ అక్క | Telugu porn stories

నేను సలీం భాయ్ షాప్ లి వెళ్లి వచ్చాను నా రూమ్ లోకి వెళ్లి ఫ్రెష్ అవి చదువు కుంటున్నాను. అంకుల్ వచ్చారు భోజనం కి కూర్చున్నాము. ఆంటీ ఆల్రెడీ ప్లేట్ లో అన్నం పెటేసింది. నేను నోటిలో అన్నం ముద్దా పెట్టుకున్నాను నోరు మంట. కరం దగ్గు వచ్చింది అంకుల్ మంచినీళ్లు తగు అని ఇచ్చాడు. అంకుల్ ఈ కరం కూడా తినలేక పోత ఎలా అన్నాను నేను పెరుగు వేసుకొని తిన్నాను ప్లేట్ తీసి కడుగు తుంటయ్ ఆంటీ వచ్చి మాకు వచ్చు పగ తీర్చుకోవడం అంది .

ఆలా రెండు రోజులు గడిచాయి అంకుల్ ఊరికి వెళ్ళాడు.

నేను షాప్ నుంచి ఇంటికి వచ్చాను. ఫ్రెష్ అవి లంచ్ కి కూర్చున్నాను.ఆంటీ వచ్చింది ఫస్ట్ టైం ఆంటీ ని చీర లో కాదు నైట్ లో చూస్తునాను.

n. ఏంటి సంగతి అమ్మగారు అన్ని కప్పుకొన్నారు
a. కొన్ని దొంగ చూపులు గుచ్చుకుంటున్నాయి అందుకనే అంది
n. మా లాంటి ఆశావాదుల చిన్న చిన్న ఆశలు మీద నీళ్లు జల్లకూడదు అన్నాను.
a. నీళ్లు జల్లకపోతాయ్ నేను నిలువసుకోవాలి అంది.
n. అంటాయి
a. తొందర ఎందుకు వెయిట్ చేయి తెలుస్తూంసి అంది.
n. ఆకలిగా ఉంది అమ్మగారు దయ తలచి ఒక ముద్దు పెట్టవచ్చు కదా అన్నాడు.
a. ముద్దా అయితే రెడీ ఉంది కానీ ముద్దు లేదు.
n. పదిహేను రోజులైంది ముద్దు కావాలి. ఏమి చెయియను తొలి పెదవులు కదా అందుకనే అవిఅంటాయ్ ఇష్టం ప్రేమ.
a. మాటలు మాత్రం కోట లు దాటతాయి పని మాత్రం తుస్ మంటుంది అన్నది.
n. మీకే ఏమైనా అంటారు ఒక అందమైన దేవత వచ్చి మొదటి లిప్కిన్స్ ఇచ్చింది ఆ అనుభవాన్ని ఆస్వాదించాయి లోపు నన్ను కరుణించి మొదటి సారి కౌగలించుకుంది. నాకౌగిలింత లో తన అపురూపమైన స్పర్శ తన శరీరంలోనుంచి వచ్చా వాసనా మెత్తదనం మనింటి కన్నా ఆ ప్రేమ ఇలాంటి సమయం లో నా రక్తం గుండేలో కి వెళ్లి ఆ ప్రేమను అనుభవింస్నా సమయం లో ఏయో రెండు తగిలాయి. antay రక్తం ఉపొంగుతూ దాన్ని ఇష్టం వచిన్నట్టు వెళ్ళిపోయింది టపుడు నరం లోకి వెళ్లి చల్లరింది. మొదటి అనుభవాలు అలానే ఉంటాయి జీవితాంతం తీపి జ్ఞాపకం.
a. నేను అంటాయి నీకు అంట ప్రేమాయా అంది. మరి ఇన్ని రోజులు అప్పుసప్పుడు వచ్చి కాలికి వెళ్లిపోయావాడివి తప్ప నేను ఎలా ఉన్నాను అని పాటించు చున్నావా.
n. ఆంటీ నాకు నిన్ను ఆలా చూడాలి నీతో టైం స్పెండ్ చేయాలి అని ఉంది కానీ అంకుల్ కి అనుమానం వస్తాయ్ నీకు నాకు ప్రాబ్లెమ్ అందుకనే ఆలా ఉన్నాను. అంకుల్ ఉన్నప్పుడు అలానే ఉంటాను.
a. నీకు తెలియదు అనుకుంటాను అంకుల్ ఈరోజు వూరు వెళ్లి పోయారు అంది.

முரட்டு கதைகள்:  పల్లెటూళ్ళో రాజ్యం . | Telugu sex stories

The post స్వీయ సాక్షాత్కారం-11 appeared first on Telugu Sex Stories.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here