Babai | Telugu sex stories

0
498

Okati
———
ఆ రోజు శనివారం. స్వాతి తన స్నేహితురాళ్ళు, సుమతి, తో సినిమాకి వెళ్లి, రాత్రి ఆలయసంగా ఇంటికి వొచింది. ఇల్లంతా చీకటిగా ఉంది. చప్పుడు చేయకుండా, స్వాతి మెల్లగా తన గదికి వెళుతుంటే, తన బాబాయ్ గది లోంచి చప్పుడ్లు వినిపించెయ్యి.

స్వాతి అకస్మాతుగా ఆగిపోయింది. బాబాయ్ గది తలుపు తెరిచి ఉంది. స్వాతి మెల్లగా తొంగి చూసింది. తన రెండు కళ్ళు గిల్డాగుబ ల, వెడల్పుగా తెరిచుకున్నాయి.

బాబాయ్ బనియన్ తప్ప, బట్టలు వేసికుండా అమ్మ ముందర నించున్నాడు. అమ్మ చాకరాళ్ళ కుర్చీ లో కూర్చుంది, బాబాయ్ తన రెండు చేతులు తో అమ్మ తలా పట్టుకుని అమ్మ నోటి ద్వారా తన పెద్దతి లింగమని అమ్మ గొంతు లోకి లోతుగా తోసేడు. అమ్మ ఊపిరి ఆడలేక దాఘాతం మొదలుపెటింది.

స్వాతి హడాళ్లుపోయింది. బాబాయ్ అమ్మ జెదలు పట్టుకుని, తన లింగమని గట్టిగా దూర్చి , మెల్లగా బైత్తికి లాగి, మల్లి గట్టిగ గొంతులోకి దూరుస్తూ ఉన్నాడు. అమ్మ నొత్తిలోంచి ఉమినీరు కారుతున్నాయి.

முரட்டு கதைகள்:  మజా - 4 | telugu sex stories com

కొన్ని క్షణాల్లో , బాబాయ్ గట్టిగ అఱుస్తూ, అమ్మ గొంతుల్లో మల్లి లోతుగా దూర్చి, అమ్మని మల్లి దగ్గించేడు. అమ్మ తన చేతులతో బాబాయ్ పిరుదులు గట్టిగ పట్టుకుని బాబాయ్ లింగమని నక్కుతి చప్పరించింది. అమ్మ నోటిలోంచి తెల్లగా, చీకటి పాయసం లాగా, ద్వారా కారింది.

బాబాయ్ ఇంకా గట్టిగ , ఉతేజిగా అమ్మ పేరు పిలుస్తూ “రత్న! రత్న! తాగవే నా అమృత రసాలుని తాగవే”, అంటూ తన తడిసిపోయినా లింగమని బైత్తికి లాగేదు.

అమ్మ గుటుక్కు అని బాబాయ్ పాయసంని మింగేసింది. బాబాయ్ అల్లాసిపోయి మంచం మీద వెళ్లి పోయాడు. అమ్మ తన చీర తో తన మొహం తుడిచింది. స్వాతి భయపడిపోయింది.

అమ్మ బాబాయ్ గమనించేముందర, స్వాతి తన గది లోకి వెళ్లిపోయింది.
తలుపు వేసుకొని స్వాతి నమ్మలేకుండా షాక్ అయి మంచం మీద కూర్చుంది.
తన ఆలోచనలు అన్ని తన అమ్మ మీద పడాయి.

“ఇది నిజమేన?. బాబాయ్ అమ్మ మధ్యన ఈ సంబంధం నిజమేనా? బాబాయ్ అమ్మ మీద బలవంతంగా….?”

முரட்டு கதைகள்:  సేల్స్ మెన్ Telugu Dengudu Kathalu

స్వాతి కి అనేక భవనాలు – కుప్పం, జల్లి, కంగారు, భయం, ఎద్దూపు, కామం –
వొస్తూ పోతున్నాయి. తన పాంటీలో తన యోని వెచ్చగా కారిపోయింది. ఐన్నా కుప్పంతో, జాలితో, ఏడుస్తూ పడుకుంది.

రెండు
———
ఉదయం లేచేటప్పటికి పది గంటలు ఐయింది. స్వాతి గది బైత్తికి రవంగానే, అమ్మ చకారాల కుర్చీ జరుపుకుంటూ స్వాతి దెగిరికి వొచింది.

“సినిమా ఎల్లా ఉందే? రాతిరి అల్లాస్యంగా వోచినట్టున్నావు.”

బాబాయ్ న్యూస్ పేపర్ చదువుతూ “ఇంత అల్లాస్యంగా ఇంటికి రావటం మంచి పెద్దది కాదు అమ్మ, స్వాతి.”

స్వాతి ఇదరుని కుప్పంగ చూస్తూ, మౌనంగా ఒంట గదికి వెళ్లి, కాఫీ చేసుకుంది.
కాఫీ తాగుతూ, “మీరు ఇద్దరు ఏం చెశారు?”

“బాబాయికి కొంచం వొంట్లో నొప్పిగా ఉంటే, తన గమ్మున పాడుకండు. నేన్ను టెలివిషన్ సీరియల్ చూసి పడుకున్నాను.”

“ఆ హా! అలాగా. బాబాయ్ ఇప్పుడు మీకు ఎల్లా వుంది.”

బాబాయ్ అమ్మ వొంక చూస్తూ, “రాత్రి నిద్దర బాగా వొచింది అమ్మ. ఇప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంది.”

முரட்டு கதைகள்:  Facebook ammai tho degulata - Telugu Sex Stories

స్వాతి కాఫీ తీస్కుని, తన గదికి వెళ్లి పోయింది. మంచం మీద పడుకుని, కాఫీ తాగుతూ , పథ జ్ఞాపకాలు గుర్తుకు వొచ్చాయి.

– – – “నాన్న మందుల వ్యాపారంలో ఉన్నపుడు, అమ్మ, స్వాతి, నాన్నతో కారులో ప్రయాణం చేసేవారు. స్వాతి వయసు పదిమూదు అప్పుడు, రోడ్ ఆక్సిడెంట్లో నాన్న మారాన్నిన్సుడు, అమ్మ రెండు మోకాళ్ళు విరిగిపోయి చాకరాళ్ళ కుర్చీపళ్ళు ఐయింది.

– – – అప్పుడు, నాన్న తమ్ముడుకి – మోహన్ బాబాయ్ – ౩౦ ఏళ్ళు ఉంటాయి. అమ్మ – రత్న – కి ౩౫, స్వాతికి ౧౨. నాన్న చనిపోయే ముందర, బాబాయికి తన భార్య , కూతురు భాద్యత అప్పగియించేడు.

– – – బాబాయ్ అమ్మని, స్వాతిని తన సొంత పరివారంగా చూసుకున్నాడు. పెళ్లి గూడా చేసుకోలేదు. అమ్మ తరచుగా స్వాతితో “మనం ఇద్దరం బాబాయ్ ఋణం ఎపుడు తెరుచుకోలేము స్వాతి. జీవితాంతం బాబాయికి మనం రుణపడి ఉపకారంగా ఉండిపోయాము.

முரட்டு கதைகள்:  పిన్ని కూతురు... - telugu sex stories

ఆలోచిస్తూ, స్వాతి కళ్ళలో కనీరు వొచ్చాయి. అప్పుడే అమ్మ గదిలోకి, చకారాల కుర్చీ నెట్టుకుంటూ వొచింది.

“ఏం ఐయిందే? ఎందుకు ఆ కర్ణిల్లు?”

“ఏం లేదు అమ్మ.”

“ఏడవక స్వాతి. అమ్మతో చెప్పు. నిను ఏడుస్తుంటే నేను చూడలేను.”

“అమ్మ అది…”

“చెప్పు. పర్వాలేదులే.”

“నిన్న రాత్రి, నేన్ను నిన్ను బాబాయిని చూసేను.”

అమ్మకి మత్త పడిపోయింది. సిగ్గుతో మొహం మీద చీర కప్పేసుకుంది.

“బాబాయ్ నేన్ను బలవంతంగా….?”

“స్వాతి, ఇపుడు నీకు ౨౧ ఏళ్ళు. నువ్వు పెద్ద మనిషివి. నువ్వు అర్ధం చేసులోవాళ్ళు. బాబాయ్ వరసలు తీర్చతమ్ న బాధ్యత. అడ్డకుండానే, నేన్ను నా శరీరం తనకు సమర్పించెను. నేన్ను బాబాయికి కళ్ళు లేని దాసిని.”

ఈ లోపలా, బాబాయ్ గూడా స్వాతి గదిలోకి వొచ్చేడు.

“స్వాతి, నిన్న, మన ఇదరుని చూసింది.”

“కొప్పమ?” అడిగేడు బాబాయ్.

“లేదు బాబాయ్. నేన్ను మీ ఇదరుని అల్లా చూసి నామాలేపోయాను.”

బాబాయ్ నవ్వుతూ “మాకు కోరికలు ఉంటాయి కాదమ్మా. నేన్ను, రత్న వయసులో ఉన్నాము.”

முரட்டு கதைகள்:  Na gf and thana frnd nd Chelli inka office accountent part 8 - telugusexstories

స్వాతి అమ్మ వేపు చూసి ,”ఐన నేన్ను నామాలేపోతున్నాను.”

అమ్మ “నమ్మాలి స్వాతి.”

అమ్మ బాబాయ్ చాయి తీసుకుని తన రొమ్ములు మీద పెటింది “నమల్లి.”
బాబాయ్ వొంగి అమ్మ నోటి పేదలు మీద మూదు పెట్టాడు. అమ్మ కూడా బాబాయిని మూదు పెడ్దుతు, స్వాతి వేపు చూసింది.

“అమ్మ స్వాతి, నేన్ను మీ అమ్మని ఎప్పుడు ఇబంది పెట్టలేదు. బలవంతము లేకుండా ఒకరికి ఒకరు ఇష్ట పదము.”

అమ్మ మౌనంగా స్వాతి వేపు చూస్తూ కూర్చుంది.

బాబాయ్ చేతులు అమ్మ బ్లౌజ్ హుక్స్ ఇప్పత్తం మోడల్ పట్టాయి. అమ్మ బాబాయ్ లుంగీ పైకి ఎత్తి, బాబాయ్ లింగమని చైయోలో తీస్కుని నెమ్మదిగా పిసకటం మోడల్ పెట్టింది.

బాబాయ్ మెల్లగా “అబ్భా! రత్న నీకు తెలుసు, నన్ను ఎల్లా కోవిచాల్లో.”

అమ్మ బాబాయిని దెగిరా లాగి, నోరు తెరిచి , తన నాలికతో నోటిలిపల్లకి లాగింది.
“అబ్భా! ఇంకా లోపలి లాగేవే” బాబాయ్ అరిచేడు.

முரட்டு கதைகள்:  Ma intlo rentki unna muslim aunty ki sukham ichanu telugu dengudu kathalu

బాబాయ్ అమ్మ బ్లౌజ్ ఇప్పేసి, తన చేతులుతో అమ్మని ఎత్తి స్వాతి మంచం మీద పడేసేదు. స్వాతి బాబాయిని అమ్మ చీర లాగతం చూస్తూ ఉండిపోయింది.

అమ్మ కాళ్ళని వెడల్పుగా తెరిచి, తన లింగమని గట్టిగా అమ్మ వెచ్చతని కారిపోతున్న యోనిలో బలంగా తోసేడు. అమ్మ కళ్ళు మూసుకుని, “చూడవే స్వాతి, నేన్ను ఎంత సుకంగా ఉన్నానో”

బాబాయిని చూస్తూ స్వాతి పాంటీ తడిసిపోయిఇంది. అత్తా వస్తుగ వాడుకున్తు, బాబాయ్ అమ్మని విపరీతంగా దేన్గతం మోడల్ పెట్టేడు. బాబాయ్ అమ్మ అఱుపులు తో గది నిండి పోయింది.

స్వాతి కళ్ళు బాబాయ్ లింగం మించి కదల్లేదు. బాబాయ్ చేతులు అమ్మ రొమ్ముళ్ళుని గట్టిగ పిసుకుతూ దెంగేడు.

“ఆహ్ ఆహ్! అబ్బహ్… అప్పుకు అప్పుకు… ఇంకా గట్టిగ దెంగు.” అమ్మ బిక్షం అడ్డుకుంటు అడిగింది.

బాబాయ్ బలంగా, గట్టిగా అమ్మని దెంగుతూ స్వాతి వన్క చూసేడు.
స్వాతి నోరు తెరుచుకుని కూర్చుంది, తన పాంటీ తడిసిపోయింది. బాబాయ్ అమ్మని పిసుకుతూ, మరి బలంగా దెంగుతూ “రత్న అబ్భా, బల్లె దొరికేవి లే నాకు.”

முரட்டு கதைகள்:  వరుసకి చెల్లి అయ్యే కన్నె పిల్ల నన్ను లొంగదీసుకొని దెంగించుకున్నది - Telugu Sex Stories

అమ్మ బాబాయిని పట్టుకుని “ఇవాళ ఏదో తేడాగ వుంది మోహన్”
స్వాతి లేచి నించుంది. అమ్మని ఆలా చూసి తన కడుపుమందింది. బాబాయ్ అమ్మని దెంగుతూ ఉండంగానే స్వాతి బైత్తికి వొచ్చేసింది.

బైట్ల నించుని అమ్మ బాబాయ్ దెంగులాట అఱుపుళ్ళు వింటూ, తన చాయి పాంటీలో గురిచి , తన వెచ్చటి యోని పెదాలు నొక్కి, వెల్లలుతో ఆదుకొట్టం మోడల్ పెట్టింది. కొద్దీ నిమిషాలులోనే స్వాతి ఆపుకోలేక కరిచేస్కుంది.

బాబాయ్ అమ్మని ౩౦ నిమిషాలు ఓడలు కుండా దెంగి, అమ్మని వాడిన వసతుల మంచం మీద పడేసి బైత్తికి వోచేసేడు. స్వాతి బాబాయ్ చావతల పట్టిన నగ్నం శరీరం చూసి సిగ్గు పడింది.

లోపలా నుండి, అమ్మ “ఓసాయి స్వాతి, ర వె నన్ను లేపి కుర్చీలో కూర్చో పెట్టు. స్నానం గదికి తీసుకు వేళ్ళు.”

బాబాయ్ స్వాతి వేపు చూసే నవ్వేడు. స్వాతి తలా వొంచుకుని అమ్మ దెగిరికి వెళ్ళింది.

The post Babai appeared first on Telugu Sex Stories.

முரட்டு கதைகள்:  ది రెంటెడ్ హౌస్ 12 - Telugusexstories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here