Pakkinti ammayi tho sukam | Telugu sex stories

0
1

hiii every one నేను మీ చీన్న. నా స్టోరీసు ఏవరికి నచటమ లేదు అనుకుంటా vizag లో యేవరుకీ అయినా ఆంటీ లకీ గానీ అమ్మాయి లకూ గానీ సేక్స కావాలి అంటే mail చేయ్యండీ స్టోరీష మీ కోసమ తేలుగు లో రాస్ఠున్న.నా స్టోరీ నచ్చక పోవచ్చు but సేక్స బాగా నచుథుఁది (visitfirst478@gmail.com)

ఇంక స్టోరీ లోకి వేల్లీపోదమ……
నేను vizag లో ఉంటున్నా.నాకూ నా పక్క house లో ఓక ఫేమిలీ ఉండేది. ఆ ఇంత్లో ఇద్దరు అమ్మాయిలు ఉండేవారు. వారిలో ఓకరూ హ౉స్పిటల nurse గా చేయ్స్థుఁనరు. నేను రోజు చూస్థూ ఉన్న చాలా అందం గా ఉండేది. తన size లు చేప్పకర్లేధూ అంత మంఛీ shapes ఉన్నాయి .

అలా రోజూ చూస్థూ ఉండటమే థప్ప ఏమి చేయ్యలేదు ఓక రోజూ వాళ్ళా ఇంత్లో అవరూ లేరు so నేను నా రూం లో ఓక్కనీ ఉన్నా. నేను స్నానం చేసీ towel దో ఉన్నా. తను sadden గా మా రూం కి వచింది. నేను ఓక్క సారి shok అయ్యా తను అలా రావడం చూసి.

முரட்டு கதைகள்:  ఆంటీ – 1

నేను ఏo కావాలి అని అడిగా తను సిగ్గూ తో నా side చూస్థూ వాళ్ళా ఇంత్లో కరేంట పోయింది అని చేప్పిఁది so ఓకసరీ వాఛీ చుడవా అని అదిగుఁది నేను dress change చేయ్సుకునీ వేళ్ళా. అలా వేళ్లి తన ఇంత్లో ఆ కరేంట రిపేర చేస. సరే ఇంక వేళ్లి వస్తా అని వస్థుంటే coffe తాగీ వేళ్లు అని చేప్పిఁది నేను కుర్చుఁన. అప్పుడు తన ఇంత్లో అవరూ లేరు. తను coffe తేచిఁది. నేను coffe తాగుతూ తనతో మాట్లాడుతున్నా. తను గురీచీ నేను నా గురీచీ తను అదిగుథుఁది.

నేను మాట్లాడుతున్నా కానీ తను వేసుకున్నా డ్రేస్సు తన సోల్లు కాశీ చుస్థుఁన. నా తమ్ముడు నా ఆదీణమ లో లేడు. నేను చుస్థుఁనా అని తను గమనిస్థుఁది. but ఏమి అనలేదు నేను coffe తాగుతూ తన సోల్లు చూడటం వలనా coffe చేయ్య జారింది. coffe సగం నా మీద వలిగిఁది. అయ్యో అని తను చీన్న గా నవ్వుకుంది. నేను ఏమి చేయ్యలో తేలిక wash రూం యేక్కడా అని అడిగా తను తన రూం చూపించింది. నేను wash చేయ్సుకోడనికి వేళ్ళా తను నా వేనక్కి వచీoదీ.

முரட்டு கதைகள்:  మాలతి టీచర్ 1

నేను బాష చేయ్సుకుఁతుఁనపుదు tap water ఓక్కసరీ తుల్లీమ్దీ. ఆ water తన డ్రేస్సు మేద పడటం వలనా సోల్లు చాలా క్లియర గా కనీపీచయీ. నా తమ్ముడు నా pant మీదా నుంచి బుసలు కోడుథున్నడు. తను కుడ తానసోల్లు నాకు చుపిస్థుఁది. అలా సోల్లు చూస్థూ ఉన్నపుడు నా pant నుంచి నా తమ్ముడు బయటకు వచేసాడు. తను నా తమ్ముని చూసి సిగ్గూ తో bed side వేళ్ళిపోయింది. నేను తన వేనకే వేళ్ళ తనని వేనకా నుంచి hug చేసుకుఁన. తను ఓక్కసరీగ హూమ్మ అని నా.

side తిరిగింది.నేను ఉండలేక తన సోల్లు నలిపి నలిపి నా నోట్లో పేట్టుకున్నా. తను చాలా ఏంజాయ చేస్థూoది.నేను తన dress తేసీ ఓక్కసరీ తన nude body చూసా చాలా చాలా సేక్స గా అనిపించిది. వేంటనే నేను తనని వేద మేద పడేసి తన మీదకి యేక్కీ సోల్లు నోక్కతూ పూకూ గేలూకూతున్నా. తన పూకూ రసాలు నా వేళ్ళ నీ తడిచి ముద్జ చేసాయీ. నా తమ్ముని బయటకి తీసి తన పూకూ లో పేట్టి ఓక్కసరీ గట్టిగా గుద్ద. తను హా హాయీనీ అనుబవిచమ్డమ నాకు తేలుస్థుఁదీ.

முரட்டு கதைகள்:  శృంగార జీవితం 4 | telugu srungara kathalu

అలా దేంగు తూ తన గుద్ద లో నా మోడ్డ పేట్ట చాలా చాలా గట్టిగా దేంగ. తను గుద్ద లు దేంగుతూ ఉంటే చాలా సౌండు వచేయ్దీ ……అలా తననీ dog angle లో కుడ దేంగ. తను నేను పూకూ నకూతూ తాను నా మోడ్డ నకూతూ ఉంటే ఓకరీ రసాలు ఓకరూ నకూతూ ఏంజాయ చేసమ.నేను తన వేడీ పూకూ లో నా మోడ్డ పేడుతూ ఉంటే తన పూకూ రసాలు చాలా వేఛగ బయటకోచ్చి నా మోడ్డ నీ తడుపుథుఁనయి.

తను సోల్లు నేను దేంగుతుంటే చాలా మేతగా వుగుతుఁనయి😍.తను నన్ను గట్టిగా hug చేయ్సూకూనీ లిపి kiss చేయ్స్థూ ఉన్నా.అలా దేంగుతూ ఉన్న నాలో రసాలు వూరి బయటకి వస్ఠే తను తన నోట్లో వడలమని చేప్పిO ది నేను నా రాసాలు మోతమ తన సోల్లూ మీద వదిలా. తరూవత ఇద్దరం బాతు రూం కి వేళ్లి కడుకుని తన పూకూ క్లీన చేసి మళ్ళీ ఇంకో రౌండు వేసుకున్నo……. అలా దేంగు తూ తన సోల్లు నోక్కుతూ సుకo…అనుబవీoఛా ఇది frds నా స్టోరీ.ladies auntys కి ఏవరికి అయినా సేక్స కావాలి అంటే mail చేయ్యంది (visitfirst478@gmail.com)

முரட்டு கதைகள்:  నగ్న శరీరమన్తా చల్లని చమటలతో తడిసిపోతున్నా

The post Pakkinti ammayi tho sukam appeared first on Telugu Sex Stories.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here