அக்காவும் ,மாமாவும் – Tamil Sex Stories

0
283

tamil sex story கத்தி சானபிடிசாச்சு ஒரு கையால் தடவியபடி மறு கையால், பூததிதாஹதுதை பிடித்த்து படித்துக்கொண்டிருப்பென்.ஸெக்ஸ் பூததிதஹங்கள் படிக்கும்போது ஏற்படுகிற உணர்ச்சிகளை, எப்படி கட்டுப்படுத்த்ரததுன்னஎ எனக்கு தெரியளே.இதைப்பற்றி நண்பணிடம் கூச்சம்,வெட்கம் விட்டு கேட்த போது,அவன் கேட்டான்

ஸெக்ஸ் புக் படிக்கரப்போ உன் சுன்ணி நீண்துகிட்டு ,ஆடுத்ு இல்லய?-நந்பநாஅமம்-ஞானப்போ ,உன்னோட எந்த கை வசதியா இருக்கோ, அந்த கையாள ரப்பர் ட்யூப்-அ பிடிக்கிற மாதிரி ,ரொம்ப அள்லுத்தி பிடிக்காமா ஸாஃப்ட்-அ பிடிச்சுகிட்டு ,பாயஂட் ஃபிஂகர்- ஈம் தஂப் ஃபிஂகர்-ஈம் ஒரு ரிங் மாதிரி,வளாயம் மாதிரி வச்சிக்கிட்டு மோலும், கீழும் உருவி ஊடு.இதை இப்படியே ஆரம்பத்தித்ுழே மெதுவா சென்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேகமா சென்சீன கடைசியிலே உன் சுன்ணி-இல் இருந்து கெட்டிய பால் மாத்த்ரி திரவம் ‘புலிச்’ ‘புலிச்’-னு வெளியே வரும்.அப்போ எர்ப்பதுஹிர இன்பதிதிதை அனுபவிடதித் நீ உன் உணர்ச்சிய கட்டுப்படுத்த்னும் ,என்ன புரியுதா?-நண்பன்

நண்பனின் பதிலை கேட்த நான், அவனிடம் சில ஸெக்ஸ் பூததிதஹங்கள் வாங்கிக்கொண்டு, நண்பன் சொல்லியதை செயல்படுத்தும் விதமாக,ணீக்ட் ஶிஃப்ட் முடிந்து, வீட்டுக்கு விடியற்காலை 5 மணிக்கூவந்து கதவை தட்டினா,அம்மாதான் கதவை திறந்துவிட்டால்,தூக்க கலக்கத்தில் அம்மா முந்தானையை சரியப் போடாமல், ஒரு பக்க மூலை பிதுங்கி, பிளவு தெரிய, நடந்து வந்து, கதவை திரண்டு ,பின் நான் உளிளே போவதார்க்கு கதவின் ஓரம் ஒதுங்கியபோது ,உளிளே போக நடந்த நான் ஒரு கணம் தடுமாறி அம்மாவின் மூலை மேல் சாய்ந்து எழுந்தேஅன். அம்மாவும் அதை பெரிதாக எடுத்த்ுக்கொள்ளாமல் பாதத்துப்பொட,நீயும் தூக்கக்கலக்கத்தில் இருக்கிறெ போல இருக்குென்ரு சொல்லிக்கொண்டாஎ, ஹால் கதவை தாள் போட்டுவிட்டு,பேட் ரூம் சென்று கதவி தாளிட்டு,தங்கையுடன் செஅர்ந்து படுத்துக்கொண்டாள்.

முரட்டு கதைகள்:  என்னை விட மூத்தவள்! | Tamil Sex Stories

நான் எப்போதாவது ஃப்ரெஂட்ஸ்-கூட சேர்ந்தது தண்ணி அடிப்பது உண்டு.அன்று, ஃப்ரெஂட் ஒருட்டதான் பர்த் தாய் என்று பார்ட்டி வைத்தததிருந்தான்,அன்று தாய் ஶிஃப்ட் ஆனதால் ஈவ்நிஂக் ட்ரிஂக்ஸ் சாப்பிட்டு விட்டு, வீட்டுக்கு நைட் 8 மணிக்கு வந்திதேன்.வீட்டிர்க்குள் வந்டத்துத்ும் ட்ரெஸ் மாற்றிக்கொண்டு முகம், கால், கை கழுவி விட்டு ஸோஃபா-வில் உட்ககார்ந்தெஅன்,சமாயல் காட்டில் இருந்து காஃபீ-இ ஆற்றிக்கொண்டாஎ என் அருகில்,வந்டத என் அம்மைந்ததாதா கொப்பீேன்று சொல்லிக்கொண்டே ,என் அருகில் வந்தது டஂப்லர்-இ நீட்தியவள் என்னடா குடிச்சிருக்காயா?என்று கேட்ககவும்… ‘ஆமாம் ‘என்பதுபோல் தலை ஆட்டினெஅன்,… எந்த இப்படி கேட்துப்போறே?… என்று சொல்லிக்கொண்டே கிசந்-க்குள் சென்றுவிட்டாள்.இதை கேட்ட என் தங்கைேஅம்மா அண்ணனை திட்துறே, ஏதோ ஃப்ரெஂட்ஸ் கூட சேர்ந்து கஂபநீ குடுத்திருக்கு, அதுக்குப்போஎ கேட்துப்போரே ,அது, இது ன்னு சொல்லுரியே என்று பேட் ரூம்-இல் படித்தித்துக்கொண்டிருந்தவள் சொல்லவும்,அம்மா அதார்க்கு ம்ம்..உங்கண்ணனை விிடுக்கக்கொடுக்க மாட்டியே…. அவன் எது செய்தாலும் உனக்கு நல்லாதானிருக்கும்…என் கவலை எனக்கு,வீட்டுக்கு உழைச்சு போடரவன், அவன்தான் அவன் நல்லா இருந்தாதான், நாம நல்ல இருக்க முதுிஉம்.. .அதுக்காத்த்ான் சொண்னஎன் என்று பேச்சை முடித்த்துக்கொண்டாள்.

முரட்டு கதைகள்:  தோட்டத்து வீட்டில் சித்தியுடன் நடந்த சம்பவம் Tamil Sex Stories

அம்மா சமாயல் செய்ததும், மூவரும் சாப்பிட உட்கக்ர்ந்திதோம். போதயில் நான் ஏதும் பேசாமல் ,அம்மா தத்தில் போட்ட சாப்பாத்தில் பாதியை மட்டும் சாப்பிட்டுவிட்டு,ஹால்-ல் பாய் விரித்தது படுத்த்ுக்கொண்டஎன். படுத்த்தும் நல்ல தூக்கம்.நடுவில் ஒரு முறை விழிததுத்த போது ,அம்மா பாதத்ிரங்களை விளக்கி வைத்தததுவிட்டு, வெளிக்கததவை தாள் போட்டு விட்டு பேட் ரூம்-க்குள் சென்று தாழ் பொட்டிவிட்டு, தங்கையுடன் செஅர்ந்து படுத்த்ுக்கொண்டாள்.

அடுத்த நாள் பாலில் ஓய்வுதான்,நைட் ஶிஃப்ட் என்பதால் பகலில் வீடு வேஅலைலை கவனித்துக்கொண்டு, நன்பர்லுடன் அரட்டை அடித்துவிட்டு,சாப்பிட்டுவிட்டு தூங்கினேன். தங்கை காலை 9 மணிக்கெ ஸ்கூல்-க்கு சென்றுவிட்டாள். அம்மாவும் ,பக்கதது வீட்டுக்கு , அரட்டை அடிக்க போய் விட்டாள். [அந்த காலத்தில் கட்டப்பட்ட வீடு என்பதால் ஓவேோரு வீட்டுக்கும் 20 அடி இதை வேளி இருக்கும்.அதே போல் வீதிிஉம், நல்ல அஹாலமாா இருக்கும்.வீதுஹல் அருஹருஹெ இல்லாததால் ,ஒரு வீட்டின் சதிதித்ம் இன்னொரு வீட்டுக்கு கேட்காது].அன்று காலை திப்பின் சாப்பிட்டுவிட்டு வெளியே சென்று, நபர்லுடன் அரட்டை அடித்து விட்டு, வீட்டுக்கு வந்தேன். வெளிக்கதவு திறந்திருந்தது,அம்மா கதவை திறந்து போட்டு விட்டு ,எங்கோ அரட்டை அடிக்க போய் இருக்கிறாள் என்று நினைத்துக்கொண்டு,வீட்டுக்கு உளிளே சென்று உட்புறமாக தாள் போட்டுவிட்டு ,ட்ரஂக் பெட்டி-இல் வைத்திருந்த ஒரு ஸெக்ஸ் பூததிதாஹதுதை எடுத்த் ,பேட் ரூம்-க்கு சென்று கதவை கொஞ்சம்போல் சத்திவிட்டு,பேட்-இல் படுத்து, போருவாயை கழுத்த் வரை போர்த்திக்கொண்டு அந்த ஸெக்ஸ் பூததிதாஹத்தை படிக்க ஆரம்பிதிதுத்தெஅன். [அதில் ஆண் பெயர் இருந்த இடத்த்ில் என் பெயரைும், பெண் பெயர் இருந்தத இடத்த்ல்ன்ங்க.

முரட்டு கதைகள்:  நான் ருசித்த பெண்கள் - 7 Tamil Sex Stories

பெயரைும் பெந்ஸில்-ஆள் எழுதி வைத்தததிருந்தேன்]….படிக்க படிக்க உடம்பு சூடேரி,ஒரு மாதிரி நடுக்கம் எர்ப்பட்டது…அது ஒரு தங்கையை, அண்ணன் ஒக்கிற கதை. படித்தித்துக்கொண்டே நண்பன் சொன்னதுபோல்,இடது கையால் பூததிதாஹத்தை பிடித்த்துக்கொண்டு, வலது கையால் லுங்கி-இ விளக்கி ,கூறு கூறு என நாமைசசலெடுத்த் என்சுன்னியை, மெதுவாக தடவிய படிே கைக்குள் கொண்டுவந்து உருவி, மேலும் கீழும் ஆட்திக்கொண்டிருந்த அந்த நீராம் ,சக்ககரையை யாரோ கொஞ்சம், கொஞ்சமாக நாக்கில் தடவியது போல் ,ஒரு இன்ப சுகம் எர்ப்பத ஆரம்பித்துத்த்து. நண்பன் சொன்னதுபோல் வீரல்தாளை வளாயம் போல் ஆக்கி மேலும் கீழும், கை புழுத்தி கதையின் இன்ப வர்ணிப்பில் தன்னிலை மறந்து , கை அடித்துக்கொண்டிருந்த நேரத்த்ில் ‘தடார்’ என கதவைத் திறந்தது அம்மாதான்.

படித்துக்கொண்டிருந்த பூததிதாஹத்தை, ‘சாதக் ‘என என் மூதுஹுக்குப் பின்னால் மறைத்தததுக்கொள்ள முயன்று, கீழெ பார்த்திதால்,நான் பொதியிருந்த போர்வை….நான்,என் சுன்னியை பிடித்த்து குலுக்கிய குழுக்களில் , வீலிக்கிடக்க, என்சுன்ணி நந்றா விறைத்து, ½ அடி ஸ்கேல்-க்கும் மேலான நீளத்த்ில் ,ரப்பர் குழயாய்ப்போல் விறைத்து ஆடிக்கொண்டிருக்க,பட்டென்று போருவாயை இழுத்த்ு மூடினேன்.அம்மா எததாயும் கவனிக்காதவள் போல-வீட்டை திறந்து போட்டுவிட்டு போனது ,இப்பத்தான் ஞாபாத்துக்கு வந்தது,உளிளே யாரோ இருக்கிறங்கணு னெனாசு பயந்து போய் ,கதவைத் திறந்தேன்…சரிப்ப ரெஸ்ட் எது என்று சொல்லிவிட்டு முன்பிருந்த மாதிரியே கதவை சாதிவிட்டு சென்று விட்டாள்..எனக்கு கையும் ஓடழை,காலும் ஓடழை. அம்மா பார்த்திருப்பாளோ? என்றவாறு யோசித்திதுக்கொண்டிருந்தததில் என் சுன்ணி-இன் விரைப்புதன்மை குறைந்து,சுருங்கியது. இன்னொரு நாள் யாரும் இல்லாத போது, செய்து- கொள்ளலாம் என்று மற்ற வேலைதலை கவனிதததேன்.

முரட்டு கதைகள்:  மகன் மடியில் உல்லாசம் - குருப் செக்ஸ் கதை

அடுத்த் நாள் எங்கள் அக்காவும் ,மாமாவும் எங்கள் வீட்டுக்கு , டேள்ி-இல் இருந்து 3 நாள் லீவ்-இல் வந்திருந்தனர்.அக்கா குழந்தை பெட்டிரு ,முன்பை விட இன்னும் தாள,தாள என்று அழாதுஹ இருந்தால்.முலைகள் பெருதித்துப்போய்,பிர போடாமல் ,அவள் நடக்கும் போது, குலுங்கி அசைந்தது ஆடியது …கூடதப்பிரந்த அக்கா-வாயிற்றாே, பார்த்திதது ரசிக்கவும் முடியவில்லை-பார்க்கமழும் இருக்க முடியவில்லை.ஏதேதோ ஊவார் கதைகளை பேசிவிட்டு அக்காவும் ,அம்மாவும் சமயல்சேய்து முடித்த்னர். அக்காவின் குழந்தை ‘மோனிகா’வாய் நான் கொன்சி விழயதிக்கொண்டிருந்திாஎன்..என் தங்கை மாமா-விதம் கிண்தளாடித்தித்து பேசிக்கொண்டிருந்தால்.இரவு சாப்பிட்டுவிட்டு ,அனைவரும் தூங்க சென்றோம்.அக்காவை அவள் குழந்தியுடன் பேட்-இல் பதிடுக்க சொல்லிவிட்டு, தங்கயும் ,அம்மிௌம் பேட் ரூம்-இல் பேட்-க்கு பக்கட்தில் ,பாயை விரித்தது படுத்த்ுக்கொண்டனர்.மாமாவும் நாணுௌம் ஹால்-இல், பாய் விரித்தது படுத்த்க்கொண்டோம்.

சிறிது நேரம் கழித்துத்து அக்கா-வீண் குழந்தை அழுதது…,ஏந்தி குழந்தை அழுகுத்து….பசி தீரும் அளவுக்கு பால் குடுத்திய என்று அம்மா கேட்க? பால் வயிறு ரொம்ப குடிச்சிருக்க…புது இடம்ன்ககர- தாளெ , தூங்காம அழுத்க்கிடிருக்கான்னு னெனைக்கிறேணென்று சொல்லிவிட்டு,தாலாட்டு பாடி தூங்கவைக்க முயன்றாள். அப்போதும் குழந்ததை தூங்காததால்,அம்மா அக்காவிடம்மோன்-இ எழுப்பி, பீரோ-வில் இருக்கிற கோட்டான் புடவை எடுத்த் தொட்டில் காட்டச் சொல்லு,அதில் போட்டு ஆட்டி விட்டால் குழந்தை நல்ல தூங்குவலெந்றதும்..மோஹாந்…மோஹாந் என்று என்னை அழைத்தால் என் அக்கா.

முரட்டு கதைகள்:  காயத்ரி உனக்கு ஓகேவா உனக்கு ஓகேன்னா எனக்கும் ஓகேதான்!

அப்போதுதான் தூங்க ஆரம்பித்துதத நான்,லுங்கியை சரியா கட்டிக்கொண்டு பேட் ரூம் அருகே சென்திறுாக்க்கா…அக்கா என்று குரல் கொடுக்கவும் ,அக்கா கதவை திறந்து விட்டு திரும்பினால்,அவள் கதவை தீர்ந்தபோது, அவளது முந்தானை ததொழில் இருந்து நழுவி விழா,அப்படி விழுந்த முந்தானையை, மேலும் கீழோ விழுணுவிடாதபடி, இடது கை மதிப்பில் பிடித்த்துக்கொண்டிருக்க,கழுத்த்ூக்கு கீல் அேராளமாக வெட்டப்பட்ட ஜ்யாகெட்-இல் [அம்மா தைத்தத்து ] பால் நிரம்பிய ,அவளது பெருதித் முலைகள் , வெளியே பிததிங்கிக்கொண்டு ,பல பலவெண, மஞ்சள் நிறத்தி ல்’தாளடிக்க’ [இறுக்கமாக பிர அணிந்திருக்கிறாளா? ..அல்லது,முலைகள்த்ன் பிர ஸைஸ்-க்கு மீறி பெருதித்ுவிட்டத?…அல்லது பெருதித்துப்போன முலைளுக்கெதித ஸைஸ் பிர போடவில்லாய?….என்றவாறு பல கேள்வில் என் மனத்தில் ஓடின…பிர போடவில்லை என்பது பீருத்தான் தெரிந்தது ]..

இந்த காட்சியை மனத்தில் ஆசை போட்டவரே, பீரோ-வாய் திறந்து காடந் சேலையை எடுத்த்ு, விட்டடத்ில் உள்ள கோக்கியில் மாத்தி, தொட்டில் கட்டிக்கொண்டாஎ அக்கா-வாய் பார்த்திததெஅன்.[அதார்க்குள் சரின்திருந்த முந்தானையை தோள் மேலே போட்டிருந்தாள்]. மேலே போட்டிருந்த முந்தானையை , தான் வலதத்துமுலையை வலது கை ர்பெறு விரலால் தொட்டு அழுத்தி,முந்தானை-இன் விளிம்பை ,எழுத்துவிட்டு சரிசேய்துக்கொண்டு, தாய் …மொஹா..உன் மரும பார் தூங்க மாட்டேன் என்று அடம் புதிக்கிறாள். அவள் நீ தொட்டில் காட்டினா தான் தூங்குவாலாம்… என்று சொல்லியபடியே பேட்-இல் கிடந்த குழந்தையை தூக்க குனிந்தபோது, அவள் வயிற்றுக்கும் மேலே,அவளது மூலாயின் அடிப்பகுதி தெரிந்தது.

முரட்டு கதைகள்:  அண்ணி உறவுகள் பத்தொன்பது - செக்ஸ் தமிழ் அண்ணி

குழந்தைக்கு பால் கொடுத்தித், விட்டு ஜ்யாகெட்-இன் மேல் இரண்டு கொக்கிதாளை மட்டும் மாட்டிவிட்டு, வந்திருக்கிறாள் என்பதை புரிந்துகொண்டேன்]…இதை எல்லாம் கவனித்த்த எனக்கு என்னவோபோல உடம்பு சூடகி ,என் சுன்ணி விறைத்து ,நீண்டு நிமிர்ந்த்து…தலை தூக்கி ஆடியது…லுங்கியை சரி செய்வதுபோல் சுன்னியை அமுக்கிவிட்துக்கொண்டேன்.,பீர்ா அக்காவி -தம் அக்கா குழந்தை தொட்டிலில் போதுக்க என்று சொல்லிவிட்டு ஹால்-இல் மாமாவுடன் சேர்ந்து படுத்துக்கொண்டேன்.

பிரயாணக்கலைப்பு போலும் ,மாமா நன்றாக அசந்து,குறட்டை விட்டு தூங்கிக்கொண்டிருந்தார்.எனக்குத்தான் தூக்கமெ வரவில்லை…இப்படிஉம் அப்படிஉம் நெளிந்து புரந்து கொண்டிருந்தேன்.அக்காவின் ஸெக்ஸீ உடம்பு , என்னை என்னவோ செய்தது…என்னெனவோ கர்ப்பானைகள்… போர்வையை நன்றாக தலைக்கு மேலே இழுத்து மூடி, தூங்க முயன்திறெஅன் முடியவில்லை.சுமார் 10 மணி இருக்கும் யே, அபிராமி நவுண்து படுதி,என்று அக்கா-விதம் அம்மா கீசுக்கிசுப்பது எனக்கு கேட்டதும்,என்ன பேசிக்கொள்ிறார்கள் என்று கேட்கும் ஆவலை,இன்னும் கூர்ந்து கேட்கக தொடங்கினேன்.’கிற்ரக்’ -அக்கா கட்டிலின் ஒரு ஒரமை நகர்ந்து படுத்ததிருப்பாள் என நினைக்கிறேன்,அதுதான் அந்த சதிதித்ம். ஆய்…இந்தப்பக்கம் திரும்பி படேன்தி…என்ன அதுக்குள்ள உனக்கு தூக்கம்?……இது என் அம்மாவின் குரல். என்னம்மா, தொந்திரவு பண்றாே, எனக்கு தூக்கமா வருததிும்மா என்று என் அக்கா சொல்ல,ஆய்..என்னடி இதுக்குத்தான் உன்னை வா ,வாண்னு கூப்பிட்டன…

முரட்டு கதைகள்:  மகளே யாமினி – முதல் பாகம்

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here