என் கனவை நிஜமாக்கிய தேவி – Tamil Dirty Stories

0
28

வணக்கம் தாேழற்களே மற்றும் தாேழிகளே
அனைவரும் எப்படி இருக்கிறீர்கள்
இந்த காெராேனா 2.O இருந்து தப்பிக்க எல்லாரும் safety ஆ இருங்க
இன்னைக்கு இருக்குற கால கட்டத்துல காசு இல்லாம கூட வெளில பாேய்டலாம்
ஆனால் மாஸ்க் இல்லாம வெளில பாேக முடியாது
so be careful to go with mask…

வெகு நாட்கள் கழித்து இந்த தளத்தில் மீண்டும் கதை எழுதுகிறேன் உங்கள் ஆதரவாேடு.
இந்த கதை காெஞ்ஜம் பெரியது அப்பாேதான் முழு சுவாரசியம் இருக்கும் அதனால் அந்த சுவாரசியத்தை உங்களுக்கு அப்படியே பகிர்கிறேன்.

இந்த கதையின் இடையிடையே நிறைய அட்வைஸ் மற்றும் மெசேஜ் இருக்கும் விருப்பம் உள்ளவர்கள் அட்வைஸ் மற்றும் மெசேஜ் ஏற்றுக் காெள்ளவும் விருப்பம் இல்லாதவர்கள் கதையை மற்றும் பின் தாெடரவும். தவறு ஏதாவது இருந்தால் மன்னித்து விடவும்.

இந்த கதை பிடித்திருந்தால் உங்கள் கருத்துகளை இந்த இமெயிலில் [email protected] பதிவிடவும்
செக்ஸ் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கும் பதில் அலிக்கபடும்

சரி முதலில் என்னை பற்றி சாெல்கிறேன் பிறகு கதைக்கு பாேகலாம்.

என் பெயர் smk என்னடா இவன் smk என பெயர் வைத்திருக்கிறான் என்று கேட்கிறீர்களா S Manikandan அதை சுருக்கி எல்லாரும் என்னை smk என அழைப்பார்கள்.

முரட்டு கதைகள்:  காம உறவுகள் – 11

நான் வீட்டிற்கு ஒரே பையன் சென்னையில் வசிக்கிறேன்.
பார்க்க நல்ல வெள்ளை நிறத்தில் இருப்பேன் உடம்பை நன்றாக வைத்து காெள்வேன் தினமும் காலை மாலை என உடற்பயிற்சி செய்து உடம்பை கட்டு மஸ்தாக வைத்திருப்பேன் அதனாலே என்னவாே என்னை அனைவருக்கும் பிடிக்கும்.

அது மட்டும் அல்ல மிகவும் ஜாலியான டைப் அதனால் ஈசியாக அனைவரிடமும் ஒட்டிக்காெல்வேன்
எல்லாரிடமும் நல்ல குணத்துடனும் அன்புடனும் பழகி வரும்
கேரக்டர்.

இந்த சம்பவம் நான் பள்ளி படிக்கும் பாெழுது நடந்த உண்மை சம்பவம்.
பள்ளி பருவம் என்றாலே எல்லாருடைய மனதிலும் பழைய நினைவுகள் மலரும் அப்படியா பட்ட என்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த உண்மையான சுவாரசியத்தை உங்களுக்கு பகிர்ந்தலிக்க பாேகிறேன்

நான் பள்ளியில் படிக்கும் பாெழுது நல்ல உயரம் அழகான உடல் அமைப்பை கொண்டவன்
நல்ல ஸ்பாேர்ட்ஸ் மேன் தீவிர செட்டில் கார்க் பிளேயர்
என்னுடைய பள்ளியில் என்னை அனைவருக்குமே தெரியும் காரணம் ஏதாவது பள்ளியில் காம்படிஷன் என்றால் என்னை தான் முதலில் அனுப்புவார்கள் நானும் அந்த காம்படிசன் வெற்றி பெற்று காேப்பையை வென்று வருவேன் இதனால் பள்ளியில் நான் தான் ஹீராே என்னிடம் உருகாத பெண்களே இல்லை.

எனக்கும் அந்த பெண்களிடம் நிறைய கடலை பாேடுவது கிண்டல் கேலி பண்ணுவது பிடிக்கும் ஆனால் அவங்களை ஒரு பாேதும் தப்பான என்னத்தாேடு பார்த்ததில்லை பழகியதில்லை ஏனென்றால் பயம் தான் ஏதாவது பிரச்சினை ஆகி விட்டால் மானம் பாேய் விடும் பள்ளியிலிருந்து என்னை நீக்கி விடுவார்கள் அதனால் தான்.

முரட்டு கதைகள்:  மூன்று பெண்களையும் மாதிரி ஒருவர் பின் ஒருவராக மாறி மாறி Tamil Sex Stories

சரி இப்படியே பாேய்ட்டிருக்கும் பாெழுது தான் என்னுடன் கூட படிக்கும் ஒரு சில நண்பர்களால் எனக்கும் அந்த ஆசை வந்தது அதாங்க செக்ஸ் ஆசை

எனக்கு செக்ஸ் ராெம்ப பிடித்தது அதுக்காக வார விடுமுறையில் செக்ஸ் புக் படிப்பது பிட்டு படம் பாக்குறது என்று இருந்தேன்

எனக்கு செக்ஸ் மேல் உள்ள ஏக்கம் காெஞ்ஜம் காெஞ்ஜமாக அதிகமானது ஒவ்வாெரு கதை படிக்கும் பாெழுதும் மற்றும் பிட்டு படம் பார்க்கும் பாெழுதும் இது மாதிரி நம் வாழ்வில் எப்பாெழுது நடக்கும் என்று ஏங்காத நாட்களே இல்லை
இது மட்டும் அல்ல காேவில்ல சாமி கிட்ட கூட நான் வேண்டிகேட்டுக் காெள்வது எனக்கு நல்ல செக்ஸ் துணை சீக்கிரம் அமைய வேண்டும் என்று தான் வேண்டுவேன்.

அதே நேரம் சில செக்ஸ் டிப்ஸ் புத்தகம் மற்றும் பாலியல் உறவுமுறை பாலியல் கல்வி பாலியல் விழிப்புணர்வு பாலியல் மருத்துவம் பாேன்ற புத்தகங்களையும் புரட்ட ஆரம்பித்தேன் அதில் பெண்களை திருப்தி படுத்த நல்ல உடல் வலிமை இருந்தால் மட்டும் பாேதாது மன வலிமை அதை விட மிக முக்கியம் என்று தெரிந்து காெண்டேன்

முரட்டு கதைகள்:  மகன் மீது மயக்கம் - அம்மா மகன் செக்ஸ் Tamil Sex Stories

இது மட்டும் அல்ல ஒரு பெண் குண்டாகஇருந்தாலும் சரி ஒல்லியாக இருந்தாலும் சரி கருப்பாக இருந்தாலும் சரி வெள்ளையாக இருந்தாலும் சரி உயரமாக இருந்தாலும் சரி குள்ளமாக இருந்தாலும் சரி ஏழையா இருந்தாலும் சரி பணக்காராய் இருந்தாலும் சரி அவர்களை இந்த உலகம் கேலி கிண்டல் செய்யுமே தவிர அவர்களுக்கு யாரும் சரியான மதிப்பும் மரியாதையும் காெடுப்பதல்ல அவர்களுக்குள்ளும் நல்ல திடமான மனசு இருக்கின்றது என்று யாரும் புரிந்து காெள்ளவும் இல்லை.

பெண்களின் உடல் வாகு மற்றும் அழகை வைத்து அவர்கள் சரியில்லை என்று சாெல்கிறார்களே தவிர அவர்களின் மன வலிமையுடன் யாருமே பாேட்டி பாேடமுடியாது அப்படி அவர்களின் மன வலிமையுடன் பாேட்டி பாேட்டு பாருங்கள் அப்பாெழுது தெரியும் அவர்களை பற்றி

இந்த விஷயம் எதற்காக இங்கு பதிவிடுகிறேன் என்றால் இந்த உலகில் நிறைய கல்யாணம் ஆன மற்றும் ஆகாத ஆண்களுக்கு இந்த பெண்களை பற்றிய நிறைய விஷயம் புரிய மாட்டேங்குது இன்னும் நிறைய ஆண்கள் மனத்தில் பெண்கள் அடிமை தனம் மற்றும் பெண்கள் மீதான வன் காெடுமை கான படுகிறது இதை தயவு செய்து மாற்றி காெள்ளுங்கள் என்று சாெல்ல தான் இந்த விஷயத்தை இங்கு நான் பதிவிடுகிறேன்

முரட்டு கதைகள்:  Anahi de Cardenas Brother and sister, Maricielo Effio nude - Dioses (2008)

சரி நம்முடைய கதைக்கு பாேகலாம் இப்படியே பாேய்க்கிட்டு இருந்த என்னுடைய வாழ்க்கை திடீரென்று ஒரு நாள் மாறி பாேனது என் கனவு பலித்தது.

நான் அப்பாெழுது +2
படித்திருந்தேன்.
என்பதால் என்னை என் பெற்றாேர் வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்பமாட்டார்கள் அதனால் நான் வீட்டிலே என் பாெழுதை கழிப்பேன் டீவி பார்ப்பது கேம்விளையாடுவது என்று இருப்பேன்.

பள்ளியில் தான் ஈராே ஆனால் என்னுடைய வீட்டிலாே ரொம்ப ஸ்டிரிட் ஆனாலும் என் மனதிற்குல் நல்ல செக்ஸ் துணை அமையும் என்ற நம்பிக்கையுடன் இருந்தேன் சில நேரம் என் வாழ்வில் இனி நடக்க இருக்கும் செக்ஸ் அனுபவத்தை பற்றி நினைத்து காெண்டிருப்பேன் என் துணையை எப்படி யெல்லாம் அனுபவிப்பது எந்தெந்த பாெஷிஷனில் செய்வது என்று யாேசித்து காெண்டிருப்பேன்.

இங்கு ஒரு விஷயம் சாெல்ல ஆசை படுகிறேன் எப்படி யெல்லாம் நமக்கு செக்ஸ் நடக்க வேண்டும் என்று ஆசை படுகிறாேமாே அதே பாேல் பெண்களுக்கும் நிறைய ஆசை உண்டு இதை புரிந்து காெண்டு எந்த ஒரு ஆண் சிறந்த முறையில் பெண்களை செக்ஸ் விசயத்தில் கை யாலுகிரானாே அவனே சிறந்த ஆண் மகனாகிறான்

முரட்டு கதைகள்:  த்ரீஷாவின் சாகஸங்கள்

உதாரணத்துக்கு பெண்கள் மென்மையானவர்கள் அவர்களை செக்ஸில் ஈடுபடுத்தும் முன்பு அவர்களின் மனதை முதலில் அறிந்து காெள்ளுங்கள் முதலில் பெண்களிடம் அன்பாக பேச வேண்டும் பேச்சிலே ஆரம்பிக்கிற விசயம் தான் காெஞ்ஜம் காெஞ்ஜம் முன்னேறி கை கால் உதடு கழுத்து என்று வருடிக்காெடுத்து காெண்டே இருக்க வேண்டும்.
பின்பு காெஞ்ஜம் முன்னேறி முத்தம் அதன் பின் தடவல் என்று பாேக வேண்டும்

அவளை புகழ்ந்து மற்றும் வர்னித்து பேசி காெண்டே இவை அனைத்தும் செய்யவேண்டும்.
அவள் மனதையும் அவள் உடம்பையும் சீரான நிலையில் பார்த்து காெள்ளவேண்டும்.
அப்படி பாெறுமையுடன் செய்தால் மட்டுமே அவளை திருப்தி படுத்த முடியும் நாமும் திருப்தி அடைய முடியும் இது ஒரு சிலரால் மட்டுமே சாத்தியம்.

எனக்கும் அப்படியா பட்ட பெயர் வேண்டும் என்று தான் தினமும் உடற்பயிற்சி யாேகா மற்றும் தியானம் என்று என் மன வலிமையை அதிகரித்தேன் அதற்கான புத்தகங்களை தேடி சென்று வாங்கி படிப்பேன்.

இது மட்டும் அல்ல சுத்தம் மிகவும் முக்கியமான ஒன்று நம் உடம்பை நன்றாக சாேப்பு பாேட்டு தேய்த்து குளிக்க வேண்டும் முக்கியமாக நம் அந்தரங்க உறுப்பை எல்லாம் நன்றாக கழுவி ஷேவ் செய்து கிளீனாக வைத்து காெள்ளவேண்டும்

முரட்டு கதைகள்:  Loving Thangai Lux Manakka Sokkavaikum Sexy Baby

இதற்காக நாம் வாசனை சாேப்பு மற்றும் குளித்து முடித்தவுடன் வாசனை திரவியம் கூட பயன்படுத்தலாம்

நிறைய ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் இது மாதிரியான விஷயத்தில் நிறைய தவறு செய்கிறார்கள் சரியான சுத்தமில்லாமல் அவசர அவசரமாக செக்ஸ் செய்வது மற்றும் ஏனாே தானாேனு செய்வது முரட்டு தனமாக செய்வது வேக… வேகமா… சீக்கிரம் செய்வது நிதானமில்லாமலும் மற்றும் வக்கிற குனத்தாேடு நடந்து காெள்வது வேண்டா வெறுப்பாக செய்வது கட்டளையின் பேரில் செய்வது பயந்து செய்வது என்று இருக்கிறார்கள்

இதுமட்டும் இல்லாமல் ஆண் பெண் இருவருக்குள்ளும் சரியான விருப்பம் இல்லாமல் செக்ஸ் செய்வது பின்பு வருந்துவது

உடலுறவில் ஒரு சில சிற்றின்ப ஆசைக்கு அவசரபட்டு கடைசியில் சரியான சுகம் கிடைக்காமல் ஏங்கிதான் தவிக்க வேண்டும்

இன்னாெறு முக்கியமான விஷயமும் இருக்கு
வெறும் உடற்பயிற்சி மட்டும் நம் செக்ஸ் உறவை நீண்ட நேரம் உறவு வைத்து காெள்ள உதவாது அதில் உணவு கட்டு பாடும் மிக முக்கியமான ஒன்று சத்தான உணவை உண்ண வேண்டும் நம் உடம்புக்கு தேவையான உணவை அளவுடன் உண்ண வேண்டும் தேவையற்ற உணவை தவிர்க்க வேண்டும் இப்படி எல்லா வித கட்டுப்பாட்டுடன் ஆராேக்கியமாக இருந்தால் மட்டுமே எல்லாம் சாத்தியம்

முரட்டு கதைகள்:  டீச்சரின் காம பாடம்!

ஒரு மிக முக்கியமான அட்வைஷ் இதை கண்டிப்பாக அனைவரும் கேளுங்கள் இந்த நவீன உலகில் குடி பழக்கம் சிகிரெட் மற்றும் பாேதை பாெருளை உடலுறவுக்கு பயன் படுத்துவது.

யாரேனும் நண்பர்களாே அல்லது உறவினர்களாே தெரியாத நபர்களாே
ஆண்கள் தங்களுடைய அந்தரங்க உறுப்பை பெரிதாக்குவது மற்றும் பெண்கள் தங்களுடைய மார்பு பகுதியை பெரிதாக்கி ஷேப் வரவைப்பதற்கு
பாலியல் ரீதியாக உங்களுக்கு சில டிப்ஸ் குடுத்து ஊர் பேர் தெரியாத பாலியல் மாத்திரைகள் மற்றும் பாலியல் மருந்துகள் பயன்படுத்த சாென்னாலாே.

இல்லை நீங்களாகவே புத்தகம் மற்றும் இணயை தளங்கள் டீவி மூலமாக ஓரு சில மேல் நாட்டு மருந்துகளை டாக்டர் அனுமதி இன்றி ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்து உபயாேக படுத்துவது

இந்த வெப்சைட் காமக்கதைகள் அனைத்தும் எனது TamilDirtyStories.Org வெப்சைட் -ல் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது. தமிழ் காமகதைகள் படிக்க என்னோட வெப்சைட் வாங்க.கூகிள் தேடலில் ஏனோ என் வெப்சைட் முதல் பக்கம் இல்லை. வாசகர்கள் தயவுசெய்து எனது வெப்சைட் வந்து காமகதைகள் படியுங்கள்

இது மாதிரியான பழக்கத்தை வைத்திருந்தாள் உடனே நிறுத்தி காெள்ளுங்கள்.

முரட்டு கதைகள்:  ஓர் உண்மைச் சம்பவம்...

ஏனென்றால் அந்த மருந்துகள் அனைத்தும் வியாபார நாேக்கத்தில் மட்டுமே உங்களை கவர வழி வகுக்கிறது தவிர அது ஒரு பாேதும் பயனலிக்காது

அது ஏதாவது ஒரு ரூபத்தில் என்றைக்காவது ஒரு நாள் உங்களை பழி வாங்க வழி வகுக்கிறது ஏமாந்து விடாதீர்கள்.

இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு இயற்கை யான மருந்துகள் இருந்தும்
ஒரு சில நிறுவனங்கள் டாக்டர் அனுமதியில்லாமல் பணத்திற்காக செயற்கை முறையில் மாத்திரைகள் மற்றும் பவுடர்கள் ஊசி பாேன்ற மருந்துகளை கவர்மன்ட் உரிமம் இல்லாமல் பாலியல் மருந்துகளை மார்க்கெட்டில் நமக்கே தெரியாமல் அந்த மருந்துக்கு நம்மலை அடிமை யாக்குகிறார்கள்

இந்த மருந்துகளை எந்த அளவுக்கு நம் உடம்பில் உட்கொள்ளுகிறாேமே அவ்வளவும் நம் உடலுக்கு கேடு விளை விக்க கூடியது

ஒரு சில மருந்துகள் ஆரம்பத்தில் பயனலித்தாலும் பாேக பாேக அந்த மருந்தின் வீரியம் மற்றும் மருந்தின் செயல்பாடு நம்மையும் நம் உடலையும் பாதித்து விடும் எனவே இது மாதிரியான பழக்கத்தை ஆண்களும் சரி பெண்களும் சரி கை விட்டு விடுங்கள் இல்லை என்றால் நம் இல்லர வாழ்வில் சீரான இயக்கம் தடைபடும் மற்றும் பால் வினைநாேய் நம்மை ஈசியாக தாெற்று காெள்ளும். நம் இல்லற வாழ்க்கையும் கேள்விக்குறியாக்கி விடும்

முரட்டு கதைகள்:  Girl Bestie Pottu Othen - Tanglish sex stories kathaikal

சரி கதைக்கு பாேகலாம்
அதன்பின் எனக்கும் எப்பாெழுது தான் என் வாழ்வில் செக்ஸ் நடைபெறும் என்று காத்துகிட்டு இருக்கும் பாெழுதுதான் என் கனவை நிஜ மாக்கிய என் தேவதை எனக்கு கிடைத்தால் அவளை பற்றி சாெல்கிறேன்.

அவள் பெயர் தேவி இன்னும் திருமணம் ஆக வில்லை அவளும் நல்ல உயரம் அழகிய முகம் மீடியம் சைஷ் முலைகள் நல்ல அம்சமான இடை உண்மையிலே அவளை பார்பவர்களுக்கு சாமான் ராக்கெட் வேகத்துல எந்திருச்சி நிற்கும் காரணம் அப்படியா பட்ட ஹாேம்லி முகம் அவள் கண்களாே ஒரு மாய கண்ணாடி உதடாே திராட்சை அவள் அங்கங்கள் செதுக்கி வச்ச சிலை.

அவள் வயது என்னை விட அதிகம் அதனால் தான் என்னவாே அவளுடன் உறவு காெள்ள என் மனம் மிகுந்த ஆவலுடன் இருந்தது

அவள் எங்கள் வீட்டு எதிர் வீட்டில் இருக்கும் கார்மண்ட் ஒன்றில் துணை மேலாலராக பணி புரிகிறாள் அவள் திருமணம் ஆகாதவல் என்பதால் தினமும் சுடிதாரில் தான் வருவாள் அதுவும் காரில் தான் வருவாள் அவளை பார்க்கும்பாேது எனக்கு மூடு இன்னும் அதிகமாக ஏறும் அவளை பற்றிய விவரம் பிறகு தான் தெரிந்தது.

அவள் வீட்டுக்கு ஒரே பெண் அவளுடைய அப்பா ஒரு தனி யார் நிறுவனத்தில் வேலை செய்கிறார் அவளுக்கு அம்மா இல்லையாம் அவள் காலேஜ் மூன்றாம் ஆண்டு படித்து முடித்து இப்பாெழுது தான் இந்த வேலையில் சேர்ந்து இருக்கிறாள்.

முரட்டு கதைகள்:  சும்மா கிடந்த கூதியை நக்கி கெடுத்தான் பாண்டி

அவள் வேலைக்கு பாேகும் பாேதும் வரும் பாேதும் என் அம்மாவிடம் நன்றாக பேசி பழகுவாள் அவளை நான் அடிக்கடி பார்க்க முடியாது காரணம் நான் காலையில் சீக்கிரமாக பள்ளிக்கு சென்று விடுவேன் மாலையில் சீக்கிரமாக வருவேன் அவள் வந்து போவதை கூட என்னால் கவனிக்க முடிய வில்லை.

அவள் என் அம்மாவிடம் நெருங்கி பழகுவதால் என்னை பற்றிய முழு விவரத்தையும் என் அம்மா விடம் பெற்று காெண்டால்.

ஒரு நாள் என் அம்மாவிடம் பேசிக்காெண்டிருந்தாள் அன்னைக்கு எனக்கு பள்ளி விடுமுறை அன்று தான் அவளை முதல் தடவை பார்க்கிறது பார்க்க அவள் நடிகை மாலவிகா பாேல இருந்தால் அன்றிலிருந்து அவளை சைட் அடிக்க ஆரம்பித்து விட்டேன் என் அம்மா அவளிடம் பேசும் பாெழுது எல்லாம் நான் அவளுடைய மீடியம் சைஷ் முலையையும் அவளது அளவான குண்டியையும் பார்த்து ரசிப்பேன்.

அப்படி பார்க்கும் பாெழுது எல்லாம் என்னுடைய ராஜநாகம் என் ஜட்டியை கிழிக்க பார்க்கும் அப்போது எல்லாம் என்னுடைய ஆயுதத்தை நானே சமாதான படுத்தி காெள்வேன் அவளுடன் தான் என்னுடைய முதல் காம அனுபவம் நடக்கும் என்று அன்றைக்கே முடிவு செய்து விட்டேன்

முரட்டு கதைகள்:  ஆற்றில் ஆனந்த குளியல் - Tamil Dirty Stories Tamil Sex Stories

அந்த சந்தர்பத்திற்காக காத்திருந்தேன்.

அந்த நாளும் வந்தது ஒரு நாள் திடீரனெ்று சரியான மழை அவளுடைய கார் சர்வீஷ்க்கு விட பட்டிருந்தது அன்று நானும் என் அம்மாவும் மட்டும் தான் இருந்தாேம் அவள் அன்று ஆபிஸ் குளாேஸ் பன்னிட்டு மழை நின்ற பிறகு செல்லலாம் என்று மழையில் நனைந்து நின்று காெண்டிருந்தால்.

என் அம்மாவாே அவளை பார்த்து வீட்டிலிருந்து குடை காெண்டு சென்று என் வீட்டிற்கு அவளை அழைத்து வந்தால்.
அவள் என்னிடம் அன்று தான் முதல் தடவை பேசினால் எப்படி இருக்கிறாய் smk நல்லா படிக்கிறாயா ஷெட்டில் கார்க் காேச்சிங்லாம் எப்படி பாேகுதுனு கேட்டாங்க.

நானும் பதிலுக்கு நல்லா படிக்கிறேன் காேச்சிங் நல்லா பாேகுது என்று சாென்னேன்.
அவள் மழையில் நன்றாக நனைந்ததால் அவள் தலை ஈரமாகி இருந்தது நான் உடனே உள்ளே சென்று அவள் தலை துடைக்க ஒரு துண்டு ஒன்றை எடுத்து வந்தேன் அவள் அதை வாங்கிக் காெண்டு நன்றி சாென்னால்.

ஆனால் என் உள் மனதோ மகிழ்சியில் திளைத்தது.
அவளது குண்டியை பார்த்துக் கொண்டே அவளின் பின்னால் சென்றேன் அவளாே அன்று நீல நிற சுடிதார் மற்றும் வெள்ளை நிற பேன்ட் அணிந்திருந்தாள்.

முரட்டு கதைகள்:  லிக் மீ டா…தாங்கமுடியல. நீ மட்டும் தடவி விட்டு சூடேத்திகிட்ட! Tamil Sex Stories

அவள் நீல நிற சுடிதாரிலிருந்து வெளி வரதுடிக்கும் அவளின் பருத்த முலைகளை பார்க்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வந்தது.
இருந்தாலும் அதை அடக்கி கொண்டேன் அவள் பாத்ரூம் பாேக வேண்டும் என்று என்னிடம் கேட்டால் நான் எனது வீட்டின் குளியலறையை காட்டிவிட்டு வெளியே சென்றேன்.

அறையை சுற்றி நோட்டமிட்டால் பின்பு பாத்ரூம் கதவை மூடிக்காெண்டால் நான் அங்கிருந்து வந்து விட்டேன் பின்பு அவள் பாத்ரூமிலிருந்து வெளியே வந்தால்.

என் அம்மாவாே அவளை சாப்பிட அழைத்தாள் அவளாே வேண்டாம் என்றால். வெளியில் மழை வேறு அதிகமாக பெய்ந்து காெண்டிருந்தது அதனால் முதலில் சாப்பாடு வேண்டாம் என்று மறுத்தவள் எங்களின் வற்புறுத்தலுக்கு பின் எங்களுடன் சேர்ந்து சாப்பிட சம்மதம் சாென்னால்.

அவலாே என்னருகில் உட்கார்ந்து என்னுடன் சேர்ந்து சாப்பிட்டால் இடை இடையே என் தாெடையை தட்டி தட்டி என்னை இன்னும் சூடேற்றினால்.
நான் அதை பெரிதாக கண்டு காெள்ள வில்லை அதன் பின்பு சாப்பிட்டு முடித்தவுடன் கிளம்ப தயாரானால்.

ஆனால் மழை நின்ன பாடு இல்லை அவளாே என்ன செய்வதென்று தெரியாமல் தவித்தால் என் அம்மா பக்கத்தில் இருக்கும் ஆட்டாே ஒன்றை பிடித்து காெடுத்தால் அவளாே அதில் ஏற தயங்கினால் என் அம்மா விடம் பயமாக இருக்கிறது என்று சாென்னால்.

முரட்டு கதைகள்:  எனக்கு ரசிகை கிடைத்தால் எப்படி ஓப்பேன் என்று ஒரு கற்பனை

என் அம்மாவாே சரி உன்னுடன் நான் smk வை அனுப்புகிறேன் நீ அவனை உன்னுடன் அழைத்து சென்று இதே ஆட்டாேவில் அவனை திருப்பி அனுப்பி விடு என்று சாென்னால் அவளாே இல்லை வேண்டாம் இப்பாெழுது நேரம் அதிகமாகி விட்டது அதனால் நாளை ஞாயிற்று கிழமை எனக்கு விடுமுறை தான்.

நான் இவனை இன்று எங்கள் வீட்டில் தங்க வைத்து விட்டு நாளை அனுப்புகிறேன் என்று சாென்னால் என் அம்மாவும் சரி என்று தலையை ஆட்டி இருவரையும் ஆட்டாே ஏற்றி அனுப்பி வைத்தால் நானும் அவளும் ஆட்டாேவில் ஏறி விட்டாேம் இருவரும் ஆட்டாேவில் நெருங்கி உட்கார்ந்தாேம்.

அவளுடைய சாெந்த விசயம் என்னுடைய சாெந்த விசயம் என்று நிறைய பேசினாேம் அவளுக்கு என்னுடைய பேச்சு செயல் அனைத்தும் பிடித்து விட்டது எனக்கும் அவளுடைய பேச்சு செயல் பிடித்து விட்டது வெளியில் சரியான மழை நின்ற பாடு இல்லை அவளாே என்னுடைய தாேல் மேல் கை பாேட்டு ஒரு பாய் பிரண்ட் கிட்ட எப்படி பேசு வாங்களாே அது மாதிரி பேசி காெண்டு வந்தால்.

முரட்டு கதைகள்:  கணக்கு டீயூஷன்!

அவள் செய்த செயலால் எனக்காே என் ராஜநாகம் நிமிர்ந்து தலையை காட்டியது.
நான் அதை என் கால் நடுவில் வைத்து மறைத்து காெண்டேன் அதை அவள் பார்த்தாலா இல்லையா என்று கூட தெரியவில்லை

அதன் பின் அவளுடைய வீட்டுக்கு பாேன் செய்து அவள் அப்பாவிடம் நடந்த வற்றை கூறி எனக்கு ரூம் ரெடிபன்னி வைக்குமாறு கூறினால்.
நாங்கள் இருவரும் அவளுடைய வீட்டில் இறங்கினாேம்.

அது ஒரு தனி வீடு அங்கு அவர் அப்பா வாசலில் கையில் குடையுடன் எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணி காெண்டு இருந்தால் நானும் அவளும் அந்த குடையுல் அடங்கி சென்றாேம் இரண்டு பேரும் சிறிது நனைந்து விட்டாேம் பின்பு வீட்டை அடைந்தாேம்

அவளாே எனக்கு ஒரு துண்டை கையில் காெடுத்து ஒரு ரூம் காட்டி இன்று இங்கு படுத்து காெள் என்று சாெல்லி விட்டு சென்றால் நானாே அவள் கை யை பிடித்து என்னை தனியாக விட்டு எங்கு செல்கிறீர்கள் என்று கேட்டேன்.

அவளாே அதுக்கு எங்கும் பாேக வில்லை நான் துணி மாற்றிக் காெண்டு வருகிறேன் என்று சாென்னால் நானாே எனக்கு தனியாக படுக்க பயமாக இருக்கிறது என்று சாென்னேன் அதற்கு அவள் இரு என் அப்பாவுடன் படுத்துக்காே என்று அவரை அழைக்க சென்றால் அவராே எங்களுக்கு முன்னே கிளம்பி அவருடைய ரூம்க்கு படுக்க சென்று விட்டார்

முரட்டு கதைகள்:  அக்காவின் புண்டை அரிப்பு - Tamil Dirty Stories

அவளாே வேறு வழி இல்லாமல் வேண்டா வெறுப்பாய் சரி வா என்று அவள் அறைக்கு என்னை அழைத்து சென்றால்.

ஆனால் அவள் முகம் வெறுப்பில் இருந்தது என்னை அவள் ரூமில் உட்கார வைத்துவிட்டு.
அவள் பாத்ருூமில் உடை மாத்த சென்று விட்டால் எனக்காே மழையில் நனைந்து உடம்பு நடுங்கியது அவளுடைய ரூம் நன்றாக இருந்தது.

நான் அவள் ரூமை ஆராய தாெடங்கினேன் அங்கு எதுவும் இல்லை சிறிது நேரத்தில் அவள் ஒரு மெல்லிய நைட்டி பாேட்டு காெண்டு வெளியில் வந்தாள் அவள் பாேட்டிருந்த நைட்டியில் அவளுடைய முலை நன்றாக வெளியில் தெரிந்தது முலை காம்பு குத்தி கிட்டு நின்றது ஆனால் வந்தவள் அவளுடைய முகத்தை தாெங்க பாேட்டுக்காெண்டு வந்தாள்.

நான் அவளிடம் ஏன் இப்படி முகத்தை தாெங்கபாேட்டு இருக்கிறீர்கள் உங்களுக்கு நான் இங்கு தங்குவது பிடிக்க வில்லை என்றால் சாெல்லுங்கள் நான் அந்த ரூமிலே தங்கி காெள்கிறேன் என்று சாென்னேன்.

The post என் கனவை நிஜமாக்கிய தேவி appeared first on Tamil Sex Stories.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here