குலுங்க குலுங்க – Tamil Sex Stories

0
159

tamil incest stories பொறுமை பொறுக்காது
உங்கிடடீ வந்து பீசிநாள் ஆறுதலா இருக்குமீன்னு வந்தா ஈண்டி என்னை இப்படி தீட்டரீ. எனக்கு மட்தும் என்னடி பூண்டாய் பீறீட்ஜ் மாதிரி கூழா இருக்குன்னு நினைப்பா உனக்கு. உனாக்காவது கூத்தி குக்கார் சூடுண்ணு சொல்றீ. என் பூந்டையை பாரு. கொட்டை அடுப்பு தானால் மாதிரி இருக்கு. நீட்தஹி சாயங்காலம் முதல் இப்போ வரை அந்த தானால் நீறு பூதிதஹி கொண்டு இருக்கு. அந்த தனலை அணைக்க நீ ஏதாவது உபாயம் சொல்லுவீன்னு உங்கிடடீ வந்தா, தீட்டு தாண்டி மிச்சம். ஆனா ஒண்ணு சொல்றீந்தி. நாம கூட ஒதிதது இருக்கும். ஆனால் அந்த சின்ன பொண்ணு போல யாராலும் ஒக்க முடியாதுடி. பார்ட்தஹா சாதுவா இருக்கா. அம்மம்மா எப்படி ஒக்காரா. எப்படி கதிடஹாரா. எப்படி சரியான தாயதிததுல அவன் பூளை பூந்டிளீருங்து உருவினா.

போரும்தி அகிலா. திரும்பவும் அவ ஒதிதஹத்தை பாதிதஹி சொல்லாதீ. இப்போ என்னாழீ ஒண்ணுமீ முடியலாதி. இந்த பூந்டையை அடக்க நீதாண்டி ஈதாவது வழி சொல்லணும். அகிலா மாமி சொன்னாள்: என்னடி புதுசா பீஸரீ. உன் பூந்டையை அடக்க வழி கீக்காரீ. இன்கீ பாரு ஒரீ வலித்தான் இருக்கு. அது உனக்கும் தெரியும். எனக்கும் தெரியும். நான் உன் சூடடை தனிக்கிறீன் பாருநினு சொல்லி, பரிமாலா மாமி கொஞ்சமும் எதிர்பார்க்காத பொழுது, அகிலா மாமி பரிமாலா மாமியின் பூந்டையை அவள் புடவையுடன் கொதிதஹாக பிடிதிதது அமுக்கினாள்.

முரட்டு கதைகள்:  என்னோட காம ராணி பானு ஆண்ட்டி! tamilsexstories com

இது ஒரு நிமிஷம் கூட ஆகி இருக்காது. என்ன நடக்கிறது என்று பரிமாலா மாமி யோசிப்பதற்கு முன்னாலீயீ, அகிலா மாமி பரிமாலா மாமியின் புடவையை உருவி, பாவாடை நாடாவை அவிழ்தித்து அந்த பெரிய கூத்திய திரும்பவும் பிடிட்தஹால். இதுவாம் சில நிமிடங்கள் தான். பரிமாலா மாமியின் பூந்டையை விட்டு விட்டு தான் புடவை, பாவாடை, ஜாக்கெத்டை கயததி தூக்கி போட்து விட்டு, நீர்ரு மாலை பார்ட்தஹாலீ அந்த சின்ன பெண் போல அகிலா மாமி முழு முந்தைகட்தையாக நின்றாள். அகிலா மாமியின் தொங்கும் அந்த நாலு கிலோ பாசிகளையும், பார்ட்த்சாரதி கோவில் மடப்பள்ளியில் தரும் அந்த தோசை போல பெரிசாககவும், திருவல்லிக்கீணி ரத்னா கபீ சோலா பூரி போல பூரிதித்து இருக்கும் அவள் பூந்டையை பார்ட்த்ஹாவுடன், பரிமாலா மாமியும் தான் ரவிக்கைக்கு விடுதலை கொடுதித்ஹால். என்ன வினோதம் இது. நாற்பதை கடந்த அந்த இழ வயது கிழவிகள் அம்மானமா ஒருவர் பூந்டையை மர்றொருவர் பார்திதது கொண்டு இருந்தார்கள். ஈற்கநவீ ஊறி இருந்த அந்த காம நீரால், அவர்கள் பூண்டாய் கருப்பு முடிகள் பல பல என்று இருந்தன. முதல் அடி எடுதித்து வைய்ட்த்ஹது அகிலா மாமிதான். பரிமாலா மாமியை படுக்க வைய்தித்து அந்த பெரிய பூந்டையை அமுக்கி, பூண்டாய் மயிர்க்களை கோதி விட்டு, அந்த பெரிய ரெண்டு பூண்டாய் இதழ்களையும் சீர்திதது பிடிதிதது செல்லமாக அழுதித்ஹினால்.

முரட்டு கதைகள்:  ஸ்ருதி, காவியா மற்றும் ஓவியா முப்பது ஐந்து

அய்யோ அகிலா என்னடி பண்ணறீ. ஏன்கீ இருக்கரீண்னு கூட தெரியலாதி. இன்னும் பண்ணுதி என்று கண்கள் சொருக்க பரிமாலா மாமி சொன்னாள். அடுட்தஹ நொடியீ அகிலா மாமி, பரிமாளாவின் தீர் வாராய் போன்ற அந்த பெரிய கால்களை அகடட அந்த மெகா பூந்டையில் வாய் வைய்தித்து சப்பினால். என்னதான் இந்த இளம் கிளவிகளுக்கு வயசு ஆனாலும், அவர்கள் பூண்டாய் நீரை சொரப்பத்தில் குறைவீ கிடையாது. அகிலா மாமி பரிமாளாவின் மாமியை நக்க ஆரம்பிட்தஹதுமீ, பரிமாலா மாமியின் பூண்டாய் வெடிதிதஹது. அகிலா மாமி அந்த உப்பு கலந்த நீரை சாப்பு கொட்டி அருந்திவிட்து, அந்த பெரிய பூண்டாய் இதழ்களை பிரிதித்து, தான் நாக்கை உள்ளீ செலுதித்ஹினால். அகிலா மாமிக்கு பூண்டாய் மட்தும் பெரிசு இல்லை.

நாக்கும் கூட நீளம். பரிமாளாவின் பூண்டாய் அடி வரை அகிலா மாமியின் நாக்கு போச்சு. கொஞ்சம் நாக்குவாள். பின் பூண்டாய் மீட்தைய் நாக்குவாள். பூண்டாய் முடியை இலுப்பாள். திரும்பவும் நாக்கை உள்ளீ விட்டு அந்த பீங்க் கலர் பகுதியை நாக்குவாள். ஒரு கையால் பரிமாளாவின் பூந்டையை பிடிதிதது கொண்டு நாக்கும்போதீ, தான் மறு கையால் தான் பூந்டையை குடைந்து கொண்டு இருந்தால். பரிமாலா மாமியின் சூடு பாதிதான் குறைந்தது. அகிலா போரும்தி நாக்கு போட்தது. ஆனால் இந்த நிலையில் நாக்கு மட்தும் போறது போல இருக்குடி. சரி. நீ பாடு. நானும் உன் பூந்டையை நக்கி கொஞ்சம் சூடடை தனிக்கிறீன் என்று சொல்லி அகிலா மாமி நாக்கியத்தை போலவீ, பரிமளாவும் அவள் பூந்டையை நக்கி அகிலா மாமியின் ஜூசை குடிதிதஹால். இருவருக்கும் வெறி கொஞ்சம் குறைந்தது. ஆனால் முழுவதும் அடங்க வில்லை. இருவரும் ஒக்காந்து கொண்டார்கள். ஈண்டி. பரி. பொருமாதி என்றாள். பரிமாலா மாமி கொஞ்சம் போய் கோவதிததுதான், ஈண்டி உனக்கோ உன் பூந்டைக்கோ அறிவு இருக்காதி. பாதி கூட முடியவில்லை.

முரட்டு கதைகள்:  லெட்சுமி மேனன் மாதிரி குண்டி! - Tamil Sex Stories Tamil Sex Stories

போதார் இருக்கிறது
பொருமான்னு கீக்கிரியீ. உடநீ அகிலா மாமி சாரிதி. எனக்கு தெரியும். உன் பூண்டாய் சூடு தனிய எதிதஹனை நீராம் ஆகும்ன்ணு. பரிமாலா மாமிக்கு நிஜமாகவீ இப்போது கோவம் வந்தது. ஈண்டி கூறு கேட்டவளீ. என் கூத்தி சூடு தனிய எதிதஹனை நீராம் ஆகும்ன்ணு சொல்றியீ. உன் கூத்தி என்னடி வாழ்ந்தது. சூடு தநிஞ்சதாடி இப்போ. எனக்கும் தெரியும் உன் பூண்டாய் நார்மலுக்கு வர எதிதஹனை மணி ஆகும்ன்ணு. நீ தாண்டி சொல்லி இருக்கியீ. உங்க ஆதித்துக்காரர் முடியவில்லை என்னை விட்டு விடுண்னு சொன்னாலும், அவரை வாழு காட்டாயப்படுதித்ஹி, அவர் பூளை உம்பி மீண்டும் ஒதிதஹால் தான் என் கூத்தி குளிரும்ன்னு எதிதஹனை தடவைதி நீ ஏங்கிதிடீ சொல்லி இருக்கீ. பின்ணீ எனக்கு தெரியாத உன் கூத்தி எப்ப சாந்தம் ஆகும்ன்ணு.

சாரிதி பரி. இப்போ வீண்தாம் யார் பூண்டாய் எப்போ தணியும்ணிணு விவாதம். உடனடியா சூடடை தணிக்க உபாயம் சொல்றீன் கீழு. உள்ளீ போய் பெரிய கீரதடோ அல்லது முள்ளங்கியோ இருந்த கொண்டா. அதை வைய்தித்து உன் சூடடை நான் தனிக்கிறீன். பின் நீ பண்ணு என்றாள். பரிமாலா உள்ளீ போய், பெரிய தடியான கீரட்டுதான் வந்தால். கூடவீ ரெண்டு பெரிய மோறிச் வாளை பழமும் கொண்டுள் வந்தால். அகிலா மாமிக்கு அந்த கீரட்தைய் பார்ட்த்ஹாவுடன், நீத்த்து ஒதிதஹ அவன் சுன்ணி ஞாபகதிதஹூக்கு வந்தது. அந்த நினைப்பீ அவள் பூந்டையை ஒப்ப வைய்ட்த்ஹது. முதலில் கீரட்தைய் எடுதிதஹது அகிலா மாமிதான். பரிமாலா மாமியை படுக்க வைய்தித்து, நீத்த்து பார்ட்தஹ அவன் பூலாக இந்த கீரட்தைய் எண்ணி, அந்த நாற்பது வயது மாமியின் பூந்டைக்குள் கூதித்ஹி கொண்டு இருந்தால். பரிமாலா மாமியின் பூண்டாய் என்னதான் பெரிசாக இருந்தாலும், இந்த கீரத் அளவு எடுதிதஹது போல, அவள் பூந்டைக்கு சரியாக இருந்தது. மெதுவாக ஆரம்பிதிதது ஸ்பீட் கூடுதி அந்த கீரதிதால் பரிமாளாவின் கூத்தியில் அகிலா மாமி ஒதிததுக்கொண்டு இருந்தால். போரும்தி அகிலா.

முரட்டு கதைகள்:  ELIZABETH OLSEN’S NUDE DEBUT REMASTERED AND ENHANCED

மெதுவாடி. என்னோடது பூந்டைன்னு நினசியா அல்லது வீறு ஏதாவது நிநாசி இந்த குதித்து கூதிதஹரீ. கொஞ்சம் மெதுவாக பண்ணுதி. வலிக்குது என்று பரிமாலா கெஞ்சினாள். அகிலா சரி சரின்னு சொல்லிவிட்து, ஸ்பீதை கொஞ்சம் கூட குறைக்காமல் ஆனால் அதீ சமயம் பரிமாளாவின் கூத்திக்கு வழி இல்லாமல் கூதித்ஹி கொண்டு இருந்தால். பரிமாலா கூத்தி வெளியீரிறின ஜூஸ் அந்த கீராத் முழுவதும் படர்ந்து இருந்தது. ஒரு வழியாக அந்த கீரட்தைய் வெளியீ எடுதித்து அதை பரிமாளாவின் வாயில் வைய்தித்து நாக்கூடி என்றாள். பரிமாலா மாமியும் தான் கூத்தி ஜூஸ் பரவி இருந்த அந்த கீரட்தைய் ஒரு பூலாக பாவிதிதது நாக்கினாள். சரிதி. நீ பாடு என்று சொல்லி அந்த கீரட்தைய் தான் புடவையாள நன்றாக துடைதிதது விட்டு, தான் பூந்டையில் எப்படி கூதிடஹினாலோ அதுபோலவீ அகிலா மாமியின் பூந்டையில் பரிமாலா மாமி ஒதிதது கொண்டு இருந்தால். அகிலா மாதிரி வெறிகொண்டு கூதிதஹவில்லை. ரொம்பவும் இதமாகவும் அதீ சமயம் அழுட்த்ஹமாகவும் ஒதிதஹால்.

முரட்டு கதைகள்:  ஒரு செக்ஸி ஆண்டி! - Tamil Dirty Stories

அகிலாவுக்கு சந்தோஷம். டி. அவர் கூட இப்படி ஒதிதஹது இல்லைடி. உனக்கு மட்தும் பூல் இருந்தால் எப்படி இருக்கும் தெரியுமா. ரொம்ப தங்க்ச் டி என்று சொல்லி அவளை பாராட்திநாள். கீரதிதால் குதிததுவதை கொஞ்சம் நிறுதிதஹி, அகிலா நீட்தஹி சொன்னீநீ ரெண்டு பியர் ரோதளீ சண்டைபோட்து கொண்டு அசிங்க அசிங்கமா பீசிநாண்னு. அப்போ ஒருதிதஹி சொன்னாடி. ஈண்டி உன் கூத்தி அரிப்பு பாதிதஹி எனக்கு தெரியாது. நாலு நாள் உன் புருசன் ஊருக்கு போனான். உனக்கு கூத்தி கூடசா்சால் பொறுக்க முடியவில்லை. ரெண்டாவது நாழீ அந்த ஆதிடோ காரானை கூபிபித்து பகழிலீயீ நீ திருட்டு ஒள் ஒதிதஹீ. உன் கூத்திக்கு அதுவாம் போறவில்லை. அன்னிக்கீ அந்த வாட்ச்மீன் முனுசாமியை கூபிபித்து அவன் பூளை உன் கூத்தியில் ஊர போட சொன்னியீ. மறந்துட்டியாடி பூண்டாய் மாவலீ. நீயீ சொல்லுடி. இந்த மாதிரி பீச்சை கீட்தால், இவளுக்குதாண்டி கூத்தி ஒப்பாத்.

மண்டியிட்டு குனிந்து, முன்னும் பின்னும் ஆதி ,அழதுாஹ நக்கிக்கொண்டிருந்த ,அக்காவின் பூண்டாயும் ,பூப்போல் விரிந்து,பருப்பு துருத்தி தெரிய , பூண்டாய் அமுத நீர் சுரந்து, தொடைதலின் விழியே வாடிய… [பார்த்திததுக்கொண்டிருந்த எனக்கு அத்தனை நக்கி சுவைக்கும் ஆவல் ஆதிஹமானது] .கொளுத்த் தான் சூத்துஹல் குலுங்க குலுங்க, அம்மாவின் பூந்டையை ஆசையாா ,அழுத்த்மாஹா நக்கி ,வடிந்த தேனை நாவல் எடுத்த் சாப்பி சுவைத்து,அம்மாவின் பூண்டாய் நிரம்பி வழிந்த ராசாத்த் நாக்கிச் சுவைத்தும் , உறிஞ்சிக் குதித்தும்,நாவல் னார்த்ன்மாடிய நேரத்தில்…,அம்மா அக்காவின் தலையை நன்றாக அழுத்த்ப்,பிடித்த்துக்கொண்டு சூத்தை உணர்ச்சி மீூதியால் மேலே மேலே தூக்கி, சுஹா அனுபவட்த்ல் கண்கள் மூடி சுஹததை அனுபவிட்தித்த நேரம், இன்பதிதித்ன் இறுத்யை,உச்சதுததை அதைத்தத்தில்,பருப்பு துடித்த்து, சூத்தை அப்படிஉம் இப்படிஉம் குலுக்கி,தூக்கி ,நிமிர்த்துதது ஆட்டி ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்…ஆஆஆசஹ..என பெருமூச்சு விட்டு சொர்க்க சுஹாததை

முரட்டு கதைகள்:  விமலா ஒரு சரியான நாட்டுக்கட்டை! Tamil kamakathaikal

அண்பாவிட்தித்து,சோர்ந்தால். [இதைப் பார்த்துக்கொண்டிருந்த என் சுன்ணி நீண்டு, கூறு குறுக்க ,என் கை என்னை அறியாமல் என் சுன்னியை உருவி விட ,ஆரம்பிக்க,மெதுவாதா கை அடிக்கத் தொடங்கினேன்…ஆனால் சுன்ணிக்குள் இருந்து வெளிவரும் முதல் தேஅன் என் தங்கை இடம் தான் சேர வேண்டும்…என்ற கட்டுப்பத்தினால் என் சுன்ணி-இல் இருந்து கையை எடுத்த்க்கொண்டேன்.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here